Nye byggegrunde på vej i Vorgod-Barde

Ringkøbing-Skjern Kommune tager første spadestik til et nyt boligområde ved Fuglvigbjerg. De første grunde sættes til salg i sommeren 2024.

I begyndelsen af januar gik Ringkøbing-Skjern Kommune i gang med at byggemodne boligområdet på Fuglvigbjerg, der bliver stamvej gennem Vorgod-Bardes nye parcelhusområde.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Derudover byggemodnes den første boligvej mod syd, Sanglærkevej, hvor der bliver ni boliggrunde til parcelhuse og to arealer på hver cirka 4.300 kvadratmeter til rækkehuse eller etagehuse samt den alleryderste boligvej mod øst, Tårnfalkevej. Her byggemodnes der 13 grunde til parcelhuse med udsigt ud over Vorgod å.

Byggegrundene langs de øvrige veje vil blive etableret, når de enkelte boligområder bliver solgt, oplyser kommunen.

– Vi forventer, at byggemodningen er færdig i begyndelsen af juli, hvorefter boliggrundene kan sælges og bebygges, fortæller Mona Trærup Lassen.

Hun er en del af jordforsyningsafdelingen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afdelingen arbejder blandt andet med at sikre ledige byggegrunde de steder i kommunen, hvor der er interesse for at etablere sig med ny bolig eller nyt erhverv.

Prisen på de enkelte byggegrunde vil komme til at afhænge af blandet andet udgifterne til byggemodningen. Når den er klar, kommer byggegrundene i udbud med en fast mindstepris per kvadratmeter.

– Som altid, når kommunen sælger bolig- eller erhvervsgrunde, bliver grundene annonceret til salg på kommunens hjemmeside og i lokalaviserne. Herefter kan man så indsende tilbud om køb af en grund frem til budperiodens udløb, forklarer Conni Bülow, der er jurist i Ringkøbing-Skjern Kommune og står for salget af kommunale byggegrunde.

Conni Bülow gør opmærksom på, at grundene ikke kan reserveres før og under udbudsperioden.

Veje opkaldes efter områdets fugle

Vejnavnene i det kommende kvarter er til gengæld allerede reserveret. De tager udgangspunkt i områdets navn, Fuglvigbjerg, og med inspiration fra de fuglearter som lever i området. Det gælder blandt andet tårnfalken, fiskehejren, bomlærken, gærdesmutten, ringduen og skovspurven.

Af gode grunde kan de nye vejnavne endnu ikke søges frem på eksempelvis Google Maps, men det nye boligområde vil blive etableret mellem Klematisvej og Nørlundvej med adgangsvej fra Vorgodvej på strækningen mellem nummer 29a og 29b.

Herudover bliver det nye område forbundet med de eksisterende boligområder via stier, ligesom der vil blive etableret såkaldte LAR-løsninger, så alt overfladevand fra veje og stier bliver ledt ud til regnvandsbassiner og grøfter.

Arkæologiske undersøgelser viser i øvrigt, at der har tidligere boet mennesker i området. Ringkøbing Fjord Museers arkæologer har fundet spor efter syv til otte huse samt en række spredte anlæg – og peger på, at hustomterne formodentlig skal dateres til før-romersk jernalder, eller romersk jernalder.

kommunens hjemmeside kan man finde priser, salgsbetingelser og andre relevante oplysninger om alle kommunale byggegrunde til salg, både til boliger og til erhverv.