HusCompagniet vil bygge 10 parcelhuse i i nyt boligområde ved Glentevænget i Herskind. Illustration fra lokalplanen / Skanderborg Kommune.
HusCompagniet vil bygge 10 parcelhuse i i nyt boligområde ved Glentevænget i Herskind. Illustration fra lokalplanen / Skanderborg Kommune.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

HusCompagniet vil bygge 10 parcelhuse på et 12.400 kvadratmeter stort areal i den østlige del af Herskind. Her skal der etableres et nyt boligområde i forlængelse af et område ved Glentevænget, der er udlagt som bolig og erhverv.

Politikerne i byrådet i Skanderborg Kommune besluttede den 29. marts at sende et lokalplanforslag for området i fire ugers offentlig høring.

Parcellerne udlægges med grundstørrelser på cirka 650-750 kvadratmeter. Da grundene er forholdsvis små, holdes bebyggelsesprocenten på 25 procent for den enkelte ejendom, fremgår det af referatet fra byrådsmødet.

Formand for Klima-, Miljø- og Planudvalget, Claus Leick (SF), glædede sig på byrådsmødet over, at der skal bygges huse på 120-130 kvadratmeter frem for store boliger på op til 180 kvadratmeter.

– Jeg synes, at det er glædeligt, at det er den vej, det går, fordi det er måske dét, som fremtidens familier gerne vil have. Rent klimamæssigt er det jo rigtigt fornuftigt, sagde han på byrådsmødet.

– Jeg glæder mig over, at der også kommer denne type lokalplanforslag i vores kommune, sagde han.

Boligernes facader skal være af teglsten som blank mur i nuancer af rød, brun, gul eller varm grå, pudsede eller i træ som brædde eller listebeklædning.

Boligerne må opføres i 1,5 etager, hvor tagene skal udføres som symmetriske saddeltage med hældning på 25-45 grader. Tagbeklædning skal udføres med røde eller sorte tagsten i tegl, beton, eternit, eller som solcelletag.

Tagmaterialerne må ikke være reflekterende, og tagsten må ikke have et glanstal, der overstiger 10. Solceller skal integreres eller nedfældes i tagfladen, og på flade tage skal solcellerne skjules af murkrone, så de ikke er synlige fra terræn, lyder det i lokalplanforslaget.

Herskind ligger i den nordlige del af Skanderborg Kommune tæt på kommunegrænsen til Aarhus. Byen har cirka 850 indbyggere.