Tidligere var Carl Nielsens Allé en trafikeret parkeringsplads. I dag er byrummet blevet forvandlet til et frodigt byrum, som områdets beboere kan nyde hver dag. Ved store mængder regn omdannes den grønne oase til et smukt vandbassin, som skybrudssikrer området.

Det skriver Werk Arkitekter i en pressemeddelelse. Tegnestuen er landskabsarkitekter på projektet, som er udviklet i samarbejdet med Niras.

– Det nye rekreative byrum defineres af et multifunktionelt kantelement, der både fungerer som adskillelse mod trafikken, som opholdselement i tørvejr og som vandvej i regnvejr. Således er byrummet på Carl Nielsens Allé blevet forvandlet til en levende, grøn oase, der forener natur, byliv og klimatilpasning i et af Københavns hyggelige brokvarterer, udtaler Thomas Kock, grundlægger og kreativ direktør i Werk.

Og netop skybrudssikring i kombination med mere plads til rekreation og ophold har længe været et brændende ønske hos beboerne i området.

LÆS OGSÅ: DANSKE ARKITEKTER BAG STOR SKYBRUDSPARK I SVERIGE

– Østerbroerne har igennem de senere år gentagne gange oplevet, at Carl Nielsens Allé er blevet ramt af oversvømmelser. Det får vi nu i høj grad sat en stopper for med et skybrudsprojekt, som samtidig giver nye muligheder for at slå sig ned i et grønt område, hvor vandet bliver brugt som et rekreativt elementudtaler teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

– Jeg er særligt glad for, at vi er lykkedes med at skabe varieret bynatur og plads til udfoldelse og ophold, som har stået højt på ønskelisten hos de lokale. Og så er jeg godt tilfreds med, at vi står endnu en løsning, som er blevet til på baggrund af solid borgerinddragelse, og som kan hjælpe med at håndtere de øgede regnmængder som følge af de stigende klimaudfordringer.

Indvielsen finder sted søndag den 11. juni fra klokken 15 til 16. Arrangementet indledes med åbningstaler ved Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod og Østerbro Lokaludvalgs forperson Allan Marouf.

Efterfølgende fortæller medarbejdere fra Hofor og Teknik- og Miljøforvaltningen om, hvordan projektet løser lokale udfordringer med regnvand, ligesom Werk står parat til at vise rundt og fortælle mere om de arkitektoniske overvejelser.

Alle deltagere får desuden mulighed for at få et kig inden for i pladsens sikringsrum, som til daglig bruges til øvelokale af byens mange bands og musikudøvende.

Om skybruds- og byrumsprojektet på Carl Nielsens Allé

Skybruds- og byrumsprojektet på Carl Nielsens Allé er resultatet af en borgerinddragelsesproces, hvor de lokale i samspil med Østerbro Lokaludvalg kom med ønsket om at omdanne byrummet til en grøn oase. Dette ønske blev kombineret med en skybrudsløsning, som i fremtiden skal sikre de omkringliggende bygninger fra oversvømmelse ved skybrud.

Fremover bliver regnvandet hilst velkommen og brugt til at skabe rekreative blå og grønne oplevelser.

Oasen er omkranset af et cirkulært kantelement med flere funktioner: som vandvej, når tagvandet fra Svanemøllehallen ledes over i oasens nye regnvandsbassiner og som ramme for det nye grønne område.

Oasens nordlige halvcirkel er et kuperet landskab med træer og buske samt stier og bænke. De eksisterende beskyttelsesrum er bevaret og vil i fremtiden fortsat være musikøvelokaler.

Den sydlige halvcirkel består af tre lavninger, hvoraf det ene vil være et permanent vandfyldt bassin. De andre vil fremstå grønne og kun fyldte, hvis der kommer meget regnvand. Bassinerne og den nye varierede beplantning er med til at skabe nye oplevelser og øge biodiversiteten i området.

Werk Arkitekter og Niras har været rådgivere på projektet. Anlægsarbejderne udføres af Ebbe Dalsgaard A/S. Gammelrand Beton har leveret kantelementerne. Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen er bygherre.

Kilde: Werk Arkitekter.