De kommende fire måneder er parkeringen fjernet i Skindergade, Vestergade, Dyrkøb, Lille Kongensgade-Store Kirkestræde samt strækningen Klosterstræde-Hyskenstræde-Naboløs i Københavns Indre By som en del af et forsøg. Foto: Kortforsyningen.
De kommende fire måneder er parkeringen fjernet i Skindergade, Vestergade, Dyrkøb, Lille Kongensgade-Store Kirkestræde samt strækningen Klosterstræde-Hyskenstræde-Naboløs i Københavns Indre By som en del af et forsøg. Foto: Kortforsyningen.

De kommende fire måneder er parkeringen fjernet i fem kendte gader i Indre By som en del af en forsøgsordning, skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

I stedet får fodgængere fortrinsret på kørebanerne. Små træer og bænke erstatter parkeringspladserne som en del af fem nye byrumsforsøg, der løber frem til udgangen af september. Bortset fra Vestergade får alle de smalle gader status af gågade. Hensigten er ifølge Københavns Kommune, at bylivet og de bløde trafikanter skal have mere plads.

Formålet med forsøgene er at afprøve nye muligheder for at indrette byrummet, så hverdagslivet, cyklister og fodgængere tilgodeses, skriver kommunen desuden.

Byrumsforsøgene udspringer af en række anbefalinger som en nedsat Borgersamling præsenterede i 2019.

– Det har længe været et stort ønske for mig og for mange københavnere at få så mange af bilerne som muligt væk fra gaden i Middelalderbyen, hvor de smalle gader og hyggelige pladser ikke egner sig til biler. Ved at reducere biltrafikken til det absolut nødvendige kan vi skabe en bydel, der er meget mere attraktiv. Med forsøgene bliver det konkret, og jeg ser frem til at blive klogere på, hvordan vi kan gøre det rarere at bo og færdes i Middelalderbyen, siger udtaler teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Ninna Hedeager Olsen (EL), i pressemeddelelsen.

De fem strækninger, der bliver en del af forsøget, er: Skindergade, Vestergade, Dyrkøb, Lille Kongensgade-Store Kirkestræde samt strækningen Klosterstræde-Hyskenstræde-Naboløs. Der nedlægges i alt 66 parkeringspladser i forsøgsperioden. I flere af de midlertidige gågader vil bilkørsel fortsat være tilladt, men det skal foregå på fodgængernes præmisser, og eftersom parkeringspladserne i gaderne er nedlagt, opfordres bilisterne til at benytte de omkringliggende parkeringshuse, skriver Københavns Kommune.

Kommunen forventer, at der vil være en periode, hvor bilisterne skal vænne sig til de nye forhold. Forsøgene bliver derfor fulgt tæt, og kommunen vil være i dialog med beboere, erhvervsliv og besøgende i området for at høre til erfaringerne med forsøgene.

– Forsøgene skal netop gøre os klogere på, hvordan biltrafikken og antallet af parkeringspladser kan nedbringes på en måde, der skaber en god udvikling for Middelalderbyen. Derfor skal vi lytte til både ris og ros, udtaler Ninna Hedeager Olsen.

Alle byrumsforsøgene er færdiganlagt senest den fredag den 11. juni. Den 18. juni vil der være et indvielsesarrangement fra klokken 15.00 til 17.00, oplyser kommunen.

Under forsøgsperioden bliver der indsamlet data om bylivet og arrangeret forskellige debatarrangementer, der alt sammen indgår i arbejdet med de permanente løsninger i samlet byrums- og trafikplan for hele Middelalderbyen. Forslag til byrums- og trafikplan forventes at blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i midten af 2022 for derefter at komme i offentlig høring.

Fakta om byrumsforsøgene

1. Vestergade. Forsøget har fokus på natteliv og adfærd. Det undersøges, hvordan indretning af byrummet kan bidrage til at forebygge og begrænse støj fra nattelivet og generende bilkørsel i samarbejde med politiet, Kultur- og Fritidsforvaltningen og beværtningerne. Der nedlægges op til 13 parkeringspladser i forsøgsperioden. Gaden vil fortsat være cykelgade.

2. Skindergade. Forsøget afprøver indretning som gågade med cykling og kørsel tilladt med inspiration fra Strædet. Forsøget undersøger muligheder for levende og varieret hverdagsliv for beboere og besøgende i en gade, hvor fodgængere har første prioritet, hvor der er butikker med levende kantzoner, og hvor der også er steder, der inviterer til ophold, uden at man skal købe noget. Forsøget undersøger balancen mellem kommerciel og ikke-kommerciel brug af byrummet, samt balancen mellem fodgængere, cykler og biler. Der nedlægges 13 parkeringspladser i forsøgsperioden. Der vil komme stribet belægning på vejbanen, der skal signalere fortrinsret for fodgængere.

3. Dyrkøb. Forsøget har fokus på at skabe et markant grønnere byrum, en oase for ro og ophold, på en plads, der i dag er præget af parkering. Forsøget undersøger muligheden for med midlertidige træer og bænke at skabe intimitet og ro på pladsen langs med Domkirken, så der bliver et grønt hjørne med eftermiddagssol og roligt byliv på den del af pladsen, der er tættest på Fiolstræde/Skindergade. Der nedlægges 19 parkeringspladser i forsøgsperioden. Dyrkøb får status af gågade. Der vil komme stribet belægning på vejbanen, der skal signalere fortrinsret for fodgængere.

4. Klosterstræde – Hyskenstræde – Naboløs. Fokus på at skabe en smutvej, en forbindelse mellem Gammel Strand, Strøget og Skindergade med bedre forhold for fodgængere. Forsøget skal bidrage til en hensynsfuld adfærd og balance mellem fodgængere, cyklister og varelevering i det meget smalle byrum og muligt samarbejde med beboere i gaden om midlertidigt grønt. Der nedlægges 12 parkeringspladser i perioden. Gaden får status af gågade med cykling og beboerkørsel tilladt samt varekørsel tilladt 04-11. Der vil komme stribet belægning på vejbanen, der skal signalere fortrinsret for fodgængere.

5. Lille Kongensgade – Store Kirkestræde. Forsøget afprøver indretning som gågade med kørsel tilladt, hvor cykler og biler må køre på fodgængernes præmisser inspireret af Strædet. Fokus på samarbejde med erhvervsliv og kulturinstitutioner, muligheder for hverdagsliv og ophold, både det kommercielle og det ukommercielle byliv. Der nedlægges 9 parkeringspladser i forsøgsperioden. Gaden får status af gågade med cykling og beboerkørsel tilladt samt varekørsel tilladt 04-11. Der vil komme stribet belægning på vejbanen, der skal signalere fortrinsret for fodgængere.

Kilde: Københavns Kommune.