Innovater bag stort boligprojekt i Hvidovre

Innovator har indgået betinget købsaftale med Hvidovre Kommune om ejendomme på Hvidovrevej, hvor stort boligprojekt er på tegnebrættet.

Innovator har indgået aftale med Hvidovre Kommune om køb af ejendommene på Hvidovrevej 432–438 samt med Brødrene A&O Johansen om køb af ejendommen på Gammel Køge Landevej 362.

Købsaftalerne er blandt andet betingede af, at der vedtages en ny lokalplan for området.

Første skridt blev taget i begyndelsen af januar 2024, hvor By- og Planudvalget i Hvidovre Kommune besluttede at sætte gang i planarbejdet.

Den kommende lokalplan skal give mulighed for, at der kan opføres 15.140 kvadratmeter boliger, samt 1.560 kvadratmeter butik og café.

Innovater står bag et stort boligprojekt i Hvidovre. Visualisering: Sweco Architects.
Innovater står bag et stort boligprojekt i Hvidovre. Visualisering: Sweco Architects.

Blandt andet skal der etableres en dagligvarebutik på 1.200 kvadratmeter samt en mindre butik på 180 kvadratmeter og en café på 180 kvadratmeter.

“Bebyggelsen ønskes opført som en karré, der er åben mod boligområdet mod sydvest, men lukket på de øvrige sider for at skærme af for trafikstøjen fra jernbanen og de store veje. Bebyggelsen ønskes opført i 6-12 etager, hvor bebyggelsen aftrappes mod de eksisterende, tilstødende boliger”, fremgår det af referatet fra udvalgsmødet.

Læs også: Ny bydel med 600 boliger i Hvidovre på tegnebrættet

Boligantallet er endnu ikke fastlagt, men der lægges op til, at der i alt etableres omkring 193 boliger med en gennemsnitligt størrelse på 78,5 kvadratmeter.

Innovater står bag et stort boligprojekt i Hvidovre. Visualisering: Sweco Architects.
Innovater står bag et stort boligprojekt i Hvidovre. Visualisering: Sweco Architects.

Lejlighederne vil dog variere i størrelse. De bliver mellem 42 og 99 kvadratmeter store.

Udgangspunktet er, at der etableres 57 lejligheder med to værelser, 119 lejligheder med tre værelser og 17 lejligheder med fire værelser.

Innovater har fået udarbejdet et skitseprojekt i samarbejde med Sweco Architects.

Projektet skal efter planen certificeres til DGNB Guld. I projektmaterialet er der fokus på biodiversitet, ligesom solceller på taget nævnes som en mulighed.

Aktuelt oplever flere kommuner på Vestegnen en forholdsvis høj befolkningstilvækst. Hvidovre Kommune voksede i 2023 med 317 indbyggere.