Ny bydel med 600 boliger i Hvidovre på tegnebrættet

En ny lokalplan for et stort område mellem Brostykkevej, Nordlundsstien, Kastanienborgvej og Byvej i Hvidovre skal bane vejen for 600 nye boliger.

I Hvidovre er et lokalplanforslag for et 360.000 kvadratmeter stort område i den vestlige del af byen netop blevet sendt i offentlig høring.

Lokalplanforslaget er i offentlig høring frem til den 30. november, og den 24. november afholdes et borgermøde i Bataillionen på Alarmpladsen 2 i Avedørelejren fra klokken 19-21, oplyser Hvidovre Kommune i en pressemeddelelse.

– Vi har været i gang længe, og jeg er glad for at vi nu har sendt lokalplansforslaget i høring. Det er er et stort område i vores kommune, vi er i gang med at udvikle, og det kommer til at betyde noget for rigtig mange Hvidovre-borgere. Derfor regner jeg også med, at alle de borgere, der enten bor i nærheden eller har en interesse i det, både vil sende et høringssvar og deltage i borgermødet, udtaler formand for By- og Planudvalget, Charlotte Munch (DD), i meddelelsen.

Lokalplanens område består af fem ejendomme i form af hovedsageligt af landbrugsjord, med en række tidligere gartnerier med tilhørende driftsbygninger og boliger. Kommunen gik i efteråret 2018 i dialog med Erhvervsstyrelsen om en ændret anvendelse for arealet.

“Denne dialog mundede med vedtagelsen af landsplandirektivet Fingerplan 2019 ud i en mulighed for at udtage dele af de indre grønne kiler øst for Byvej, og overføre dem til det ydre storbyområde. En efterfølgende byudvikling forudsætter dog, at størstedelen af arealet permanent overgår fra jordbrugsformål til et grønt område til almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse”, skriver kommunen.

“I foråret 2020 sendte grundejerne i området en fælles anmodning om at få udarbejdet et nyt plangrundlag for området, der skulle realisere de muligheder, der var blevet givet med vedtagelsen Fingerplan 2019. Ansøgningen indeholdt en såkaldt helhedsplan for området, der beskriver omfanget og udformningen af to nye boligom­råder samt et centralt beliggende, rekreativt naturområde”, skriver kommunen videre.

Stender Projektudvikling og Plushusene står bag ny bydel med 600 boliger i Hvidovre. Visualisering: Sweco Architects.
Stender Projektudvikling og Plushusene står bag ny bydel med 600 boliger i Hvidovre. Visualisering: Sweco Architects.

Der er udarbejdet en helhedsplan, som udgør grundlaget for det lokalplanforslag, der nu er sendt i høring.

Helhedsplanen lægger op til, at der opføres cirka 600 nye boliger fordelt på omkring 80 rækkehuse og i omegnen af 520 etageboliger i hele området.

Den gennemsnitlige boligstørrelse vil i så fald blive knap 90 kvadratmeter.

Bag projektet står Kolding-firmaet Stender Projektudvikling samt selskabet Plushusene, der er ejet af NREP og M+ Ejendomme. De har allieret sig med Sweco Architects i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen for området.