NCC-ejede Jakobsen & Blindkilde tog det første spadestik på Assens Renseanlæg i begyndelsen af 2020, og det stod klar til indvielse i slutningen af januar i år. Det skriver NCC i en pressemeddelelse.

– Det er sådan en opgave, hvor både vi og Envidan, der har stået for alt det vandtekniske, virkelig har fået lov til at bringe alle vores kompetencer i spil. Det er virkelig tilfredsstillende, og jeg er rigtig stolt af det, vi har leveret på opgaven, udtaler Brian Priésner, der er produktionsleder i Jakobsen & Blindkilde.

Byggeriet er gennemført uden arbejdsulykker. Det skyldes blandt andet omhyggelig løbende forberedelse og gennemgange af sikkerhedsprocesser.

Forsyningsbranchen udvikler sig hastigt som følge af kravet om grøn omstilling, og kravene til rensning af spildevand og minimering af spild i produktionen på et renseanlæg øges løbende. Assens Renseanlæg er således projekteret med et gennemgående fokus på en cirkulær produktion.

– Samtidigt vil anlægget bringe os på forkant med gældende danske miljøkrav og forventelige fremtidige krav fra EU’s byspildevandsdirektiv, fortæller Birger Strandby Ernst, direktør Assens Forsyning.

Assens Renseanlæg kommer bestemt til at befinde sig i toppen af de mest effektive renseanlæg, vi har i landet. Det kommer blandt andet til udtryk ved at anlægget næsten ikke kommer til at afgive noget spild.

– Renseanlægget er et såkaldt to-trins anlæg med udtag af primærslam og udrådning af slam i biogastanke. Udtag af primærslam og bioslam er væsentligt i forhold til at øge gas- og energiproduktion samtidig med, at energiforbruget i resten af renseanlægget minimeres, fortæller entreprisechef hos Envidan, Jens Albrechtsen.

– Designet omfatter desuden Step Feed procesteknologi i den biologiske rensning og optimerede midtergruber i efterklaringstanke for at øge tørstofindholdet på slutafvandere. Alt i alt et design, der minimerer energiforbruget og øger energiproduktionen, så Assens Forsyning er i stand til at bidrage til opnåelsen af deres klimamål.

I løbet af de sidste 25 år har Jakobsen & Blindkilde opført adskillige renseanlæg landet over Assens Renseanlæg har været en af de mest komplekse opgaver inden for området hidtil.