Josephine Michau er valgt som kurator for den danske pavillon på Arkitekturbiennalen i Venedig i 2023. Foto: Agnete Schlichtkrull.
Josephine Michau er valgt som kurator for den danske pavillon på Arkitekturbiennalen i Venedig i 2023. Foto: Agnete Schlichtkrull.

På vegne af Kulturministeriet har et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg, Rektorkollegiet for arkitektskolerne, Dansk Arkitektur Center og den filantropiske forening Realdania valgt Josephine Michau som kurator for det officielle danske bidrag i Den danske Pavillon på den 18. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig i 2023. Det skriver Dansk Arkitektur Center i en pressemeddelelse.

Den dansk-franske kurator og festivaldirektør for Copenhagen Architecture Festival (CAFx) Josephine Michau er udvalgt i konkurrence mellem tre inviterede kuratorkandidater, der alle har budt ind med specifikke idéer og temaer for den danske pavillon i Venedig til næste år, fremgår det af meddelelsen.

Til Arkitekturbiennalen 2023 ønsker Josephine Michau at formidle, hvordan arkitekturens felt kan forholde sig til den globale klima- og biodiversitetsdagsorden. Fokus vil være på hvordan vådområder, landskaber og naturbetinget design kan bidrage til at løse de globale udfordringer, der følger af de stigende havvandstande.

– Tidens og arkitekturens store fælles udfordring, klima- og biodiversitetskrisen, kalder på øget omsorg for vores landskaber og en anderledes og mere nuanceret forståelse for den kontekst, vi opererer i, siger Josephine Michau.

Gennem en rumlig installation, der gør fremtidens kystlandskaber begribelige for de besøgende, ønsker Josephine Michau at bringe forskere, arkitekter og en række andre fagfolk ind som vigtige stemmer i arbejdet med klimatilpasningen af vores vådområder og kystlandskaber.

– Det danske bidrag skal indgyde håb ved at pege på løsninger og engagere publikum på en måde, hvor de både bliver ramt i maven og i hovedet; hvor sanser, intellekt og fællesskab indtræder i et symbiotisk forhold, siger Josephine Michau.

Ambitiøs udstillingsidé med kunstnerisk format

Under arbejdstitlen ”(Ekstra)ordinære Landskaber” ønsker Michau, at det danske bidrag skal udforske, eksperimentere og udvikle dette brede felt med henblik på at formidle ny viden og nye løsninger gennem oplevelsesrige udstillingsformater.

Bedømmelsesudvalget, der har peget på Michau, vurderer, at ”der er formuleret en ambitiøs udstillingsidé med international relevans og gennemslagskraft, som vil blive gennemført på et højt kunstnerisk niveau. Projektet er holistisk løsningsorienteret, og kurator vælger bevidst at se på vigtigheden af at tænke positivt og tværdisciplinært, bl.a. gennem at koble forskning og praksis med fokus på klogere løsninger.”

Josephine Michau

Josephine Michau er uddannet cand. merc. (fil) og har været med til at grundlægge Copenhagen Architecture Festival (CAFx), som hun er direktør for. CAFx har siden 2014 formidlet arkitektur og byrum til danskere og turister gennem et program på 100-200 årlige aktiviteter. I 2019 modtog Josephine Michau ”Henning Larsen Fonds hæderslegat” for sit vedholdende og motiverende engagement i at forstå, formidle og involvere mennesker i det landskab, arkitekturen udgør for vores liv.

Om Den danske Pavillon

Kulturministeriet ejer Den danske Pavillon i Venedig, der anvendes til hhv. arkitektur- og kunstbiennalerne. Kulturministeriet har udpeget Dansk Arkitektur Center som kommissær for det officielle danske bidrag til den 18. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig. Projektet gennemføres med støtte fra blandt andet Kulturministeriet og Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg.

Arkitekturbiennalen åbner i Venedig den 20. maj 2023 og kan ses frem til den 26. november 2023.

Hovedkurator for hele Arkitekturbiennalen er ghanesiske-skotske Lesley Lokko.

Kilde: Dansk Arkitektur Center.