Medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for Liberal Alliance, Ole Birk Olesen, vil have Kalvebod Fælled på Amager udpeget som nationalnaturpark. Foto: Guillaume Baviere.
Medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for Liberal Alliance, Ole Birk Olesen, vil have Kalvebod Fælled på Amager udpeget som nationalnaturpark. Foto: Guillaume Baviere.

Inden længe lander et brev på miljøminister Magnus Heunickes (S) bord fra hans partifælle, overborgmester i Københavns Kommune, Sophie Hæstorp Andersen.

På baggrund af et medlem af borgerrepræsentationen, Ole Birk Olesen (LA), har et stort flertal af politikerne i København nemlig vedtaget at sende et brev til ministeren med en anmodning om, at Kalvebod Fælled udpeges som naturnationalpark.

Kalvebod Fælled omfatter et 20 kvadratkilometer stort areal, der ejes af Naturstyrelsen og allerede har status af såkaldt naturpark. Ifølge en motivering fra Ole Birk Olesen adskiller naturnationalparkerne sig dog fra naturparker “ved, at naturen i højere grad får lov til at udvikle sig på naturlige præmisser”.

– Såvel plante- som dyrearter er i tilbagegang i hele verden og har igennem mange år også været det i Danmark. Vi er måske det land i verden, hvor den største andel af vores areal er udnyttet til fødevareproduktion. Og det er godt, at vi har en stor fødevareproduktion i Danmark, fordi vi er et egnet land til fødevareproduktion, sagde Ole Birk Olesen på mødet i borgerrepræsentationen den 23. marts, hvor sagen blev behandlet.

– Men det betyder også, at vi i Danmark ikke har en stor artsrigdom, slog han videre fast.

– Kalvebod Fælled ude mellem Københavns Kommune og Dragør Kommune er et meget egnet sted til en naturnationalpark i Danmark, påpegede Ole Birk Olesen.

Han henviste til, at der i regeringsgrundlaget lægges op til, at der kan udpeges yderligere op til fem områder til etablering af naturnationalparker “for at skabe store sammenhængende naturområder, hvor naturen får prioritet”.

Han påpegede videre, at Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune til sammen har 800.000 indbyggere. Derfor vil det være oplagt, at etablere en naturnationalpark tæt på de mange borgere.

– Det er uden tvivl et godt tilbud for københavnerne – både voksne, børn og unge -, at man dér kan komme og se rigtig natur. Sådan, som Kalvebod Fælled benyttes i dag, er der ikke tale om rigtig natur. For nogle måneder siden blev der afholdt en naturvandring derude med naturvejleder og biolog fra Molslaboratoriet, Morten D. D. Hansen, som guide. Og han var rystet over, hvor meget areal, der går til spilde på Kalvebod Fælled, fordi det blot behandles som et simpelt sommergræsningsareal, eller slås ned med maskiner, sagde Ole Birk Olesen.

– Og der går får, som tilskudsfodres, og fordi de tilskudsfordres, så kan de nøjes med at spise alle de lækre blomster og behøver ikke at bekymre sig om det lidt mere tørre græs. Og det betyder, at der sker ikke en naturnær forvaltning af Kalvebod Fælled i dag, sagde han videre.

Ifølge Ole Birk Olesen bør området på grund af de mange indbyggere i hovedstaden indrettes med “naturnære vandreruter, udsigtstårne og besøgscentre, så både Storkøbenhavns indbyggere og tilrejsende turister kan opleve, hvad der formentlig bliver verdens største areal med vild natur midt i en hovedstad”, som det fremgår af motiveringen for forslaget.

Opbakningen til forslaget var ganske markant fra politikerne i hovedstaden. Kun de fem medlemmer fra Venstre stemte imod med en begrundelse om, at partiet ønsker at bevare Kalvebod Fælled som et såkaldt Natura 2000-område. Natura 2000 er betegnelsen for beskyttede naturområder i EU.