Kamhusene i Valby skal fortættes med 80 nye boliger. Situationsplan, der viser et eksempel på nybyggeri. Eksisterende bebyggelse er markeret med hvide felter, og ny bebyggelse er markeret med grønne felter. Illustration: Mangor & Nagel Arkitekter.
Kamhusene i Valby skal fortættes med 80 nye boliger. Situationsplan, der viser et eksempel på nybyggeri. Eksisterende bebyggelse er markeret med hvide felter, og ny bebyggelse er markeret med grønne felter. Illustration: Mangor & Nagel Arkitekter.

Kamhusene ligger i Valby på grænsen til Hvidovre og tæt på Hvidovre Station. Efter planen skal boligområdet tilføres omkring 80 nye boliger med et samlet omfang på 7.700 kvadratmeter.

Den nye bebyggelse opføres som rækkehuse i tre etager og etageboliger i fire etager, og den skal bidrage til et større udbud af forskellige boligtyper og ejerformer i området. De eksisterende bebyggelser i området vil blive bevaret.

Med fortætningen vil de eksisterende friarealer blive reduceret, men til gengæld vil de nye boliger fungere som støjskærm mod jernbanen. Der skabes derved bedre støjforhold for eksisterende friarealer, og ligesom 60-70 eksisterende boliger vil opleve en forbedring.

Omkring 64 nye boliger med en gennemsnitsstørrelse på 80 kvadratmeter vil dog blive støjramte. Støjen fra jernbanen overskrider Miljøstyrelsens grænseværdier, og nye boliger mod nord skal derfor støjsikres.

Bygherre på projektet er Bo-Vita, og de har allieret sig med Mangor & Nagel som arkitekter.

“Ny bebyggelse udføres med røde teglsten lig de eksisterende etageboliger i området. Der etableres altaner på etageboligerne og private haver til rækkehuse og boliger i stueetagen”, fremgår det af en startredegørelse.

Bygherre oplyser ifølge Københavns Kommune, at fortætningsprojektet har været præsenteret på et afdelingsmøde og for afdelingsbestyrelsen i den eksisterende boligafdeling. Projektet har endnu ikke været til afstemning i afdelingen, da boligorganisationen afventer kommunens beslutning om andel almene boliger.

Projektet kræver en ny lokalplan for området. Hvis den glider glat igennem, vil den kunne vedtages i juni 2023.