Levehuse bygger nye huse i Funder ved Silkeborg. Illustration fra lokalplanforslaget.
Levehuse bygger nye huse i Funder ved Silkeborg. Illustration fra lokalplanforslaget.

Et flertal af politikerne i byrådet i Silkeborg besluttede kort før jul at sende et lokalplanforslag for et 38.000 kvadratmeter stort areal vest for den nyetablerede Funder Allé i den nordlige del af Funder i offentlig høring i ni uger. Dog stemte byrådsmedlemmerne fra Enhedslisten og Nye Borgerlige imod, idet lokalplanområdet i kommunens befolkningsprognose indgår med 29 boliger, hvor der i lokalplanen planlægges for 34 boliger.

– Når vi har planlagt et antal boliger i et kapacitetsudfordret område, så synes vi, at vi skal holde fast i det antal boliger – måske endda nedsætte det frem for at forhøje det, og dermed gøre problemerne større for os selv. Så det er egentligt baggrunden for, at vi ikke kan stemme for i denne sag, forklarede Peter Sig Kristensen (EL), der blandt andet er medlem af Plan- og Vejudvalget på byrådsmødet.

Lokalplanforslaget skal give mulighed for etablering af op til 34 åben-lav boliger på kompaktgrunde fra minimum 400 kvadratmeter eller åben-lav boliger med traditionelle grundstørrelser på op til 1.000 kvadratmeter. Boligerne må opføres i en etage.

Levehuse med base i Silkeborg er projektudvikler med Sweco Architects som rådgiver. Området er delvist privatejet og delvist ejet af Silkeborg Kommune. Arealet består primært af landbrugsjord samt en eksisterende landejendom, som vil blive fjernet. En del af lokalplanen omfatter desuden Funder Kirkevej, der bliver nedklassificeret til cykelsti.

Planen er disponeret, så enkelte af de ældre træer i området vil blive bevaret og integreret i det kommende boligområde. Der etableres vejadgang til det nye boligområde via en stamvej fra Funder Allé.

“Bebyggelsen i området er disponeret i to mindre boligenklaver øst og vest for stamvejen. Boligenklaven mod øst er disponeret som en klynge, med et fælles fri- og opholdsareal i midten, mens enklaven mod vest er disponeret som boliger langs en boligvej, opbrudt af områder til fælles fri- og opholdsareal”, fremgår det af lokalplanforslaget.