Lokal udvikler bag nye boliger på Vesterbro i Odense

Sandal Ejendomme står bag planerne om nye boliger og erhverv på Vesterbro i Odense. Et skitseprojekt, "der respekterer den eksisterende bebyggelse" er nu klar.

I december 2017 købte Sandal Ejendomme ejendommen Vesterbro 19 i Odense for 4,5 millioner kroner, og i maj 2021 blev det så fulgt op med købet af naboejendommen på Vesterbro 21 for knap 3,9 millioner kroner.

Ejendommen på Vesterbro 19 blev revet ned i 2018, og i august 2022 skulle By- og Kulturudvalget i Odense tage stilling til en ansøgning om også at nedrive Vesterbro 21.

Politikerne besluttede dengang, at man ikke ville give tilladelse til nedrivningen, før man havde et skitseprojekt i hånden.

Lokal udvikler bag nye boliger på Vesterbro i Odense.
Lokal udvikler bag nye boliger på Vesterbro i Odense.

Det havde man den 2. november, og her besluttede politikerne så at give tilladelsen.

“Det sikres, at nedrivningen sker til fordel for et nyt byggeri, som opføres i en nutidig arkitektur, der respekterer den eksisterende bebyggelse og skaber et mere sammenhængende facadeudtryk på Vesterbro”, lyder det i referatet fra mødet.

Ejendommen Vesterbro 21 er opført i 1925. Den er ikke registreret som bevaringsværdig. Bygningen indeholder tre lejemål. Stueetagen har været anvendt til erhverv, mens 1. og 2. sal har været anvendt til beboelse. Der er ingen lejere i ejendommen i dag, fremgår det videre.

Lokal udvikler bag nye boliger på Vesterbro i Odense.
Lokal udvikler bag nye boliger på Vesterbro i Odense.

Planen er, at de to ejendomme på Vesterbro 19 og 21 skal sammenlægges ved et nybyggeri med et erhvervslejemål i stueetagen samt en bolig på 1. sal og en på 2. sal.

“Forvaltningen vurderer, at et nybyggeri, der strækker sig over Vesterbro 19 og 21, og med sin portgennemgang kobler sig på det eksisterende gårdområde, kan bidrage positivt til denne del af Vesterbro. Projektet vurderes at respektere områdets eksisterende ældre bebyggelse i skala og proportioner samt ved at bevare spor af den gamle matrikelstruktur i den todelte facades udtryk og materialevalg i overensstemmelse med lokalplanens formål”, lyder det i referatet fra mødet i By- og Kulturudvalget.