Mærsk vil udvide hovedsædet på Esplanaden

A.P. Møller-Mærsk vil udvide koncernens hovedkontor på Amaliegade 44 og Esplanaden 50 med et nybyggeri på i alt 26.000 kvadratmeter.

Ifølge Børsen vil A.P. Møller-Mærsk udvide sit 32.000 kvadratmeter store hovedsæde på Esplanaden i København med et nybyggeri 26.000 kvadratmeter. Det skal opføres på nabogrunden Amaliegade 44, som Mærsk købte for 420 millioner kroner i 2020.

Byggebranchen er ramt af inflationen, men de høje priser på nybyggeri afskrækker ifølge Børsen ikke Caroline Pontoppidan, juridisk chef samt administrationschef hos Mærsk.

– Det er primært entreprenørernes problem og ikke vores, og når vores leverandører har sagt, at de kan få det til at hænge sammen, så gør det ikke noget for vores byggeri, at der er nedgang i branchen. Den lavere aktivitet i byggeriet ser vi tværtimod som en mulighed for at forhandle bedre priser på projektet, siger Caroline Pontoppidan til Børsen.

Den eksisterende bygning på Amaliegade 44 har et omfang på 11.800 kvadratmeter, og forvaltningen i Københavns Kommune vurderer, at den har høj bevaringsværdi. Projektet forudsætter dog, at bygningen nedrives, da det ikke kan lade sig gøre at opnå et tilstrækkeligt bruttoetageareal i bygningerne, der også er forurenet med miljøgiften PCB.

Mærsk har afholdt en arkitektkonkurrence om projektet med syv inviterede hold med entreprenører og arkitektfirmaer. Bygherrerådgiver Arpe & Kjeldsholm samt arkitektfirmaet Dorte Mandrup er udpeget til at stå for udvidelsen.

Mærsk vil udvide hovedsædet på Esplanaden. Visualisering: Dorte Mandrup.
Mærsk vil udvide hovedsædet på Esplanaden. Visualisering: Dorte Mandrup.

Som udgangspunkt skal bebyggelsen opføres i fire etager og punktvis med en femte etage.

“Nybyggeriet er tilpasset egenarten i Frederiksstaden og er udformet som en moderne fortolkning af Frederiksstadens palæbygninger med en høj stueetage”, lyder det i dagsordenen til et møde i Teknik- og Miljøudvalget den 28. november, hvor politikerne skal tage stilling til projektet.

Udvidelsen af hovedkontoret med cirka 21.000 kvadratmeter ønskes primært opført på Amaliegade 44. Nybyggeriet ønskes opført som en kompakt bygning, så der skabes plads til et større offentligt byrum, der åbner sig mod havnen, fremgår det videre.

Yderligere cirka 5.000 kvadratmeter placeres som gangbroer mellem det nye byggeri og eksisterende byggeri på Esplanaden 50 og som forbindelsesbygning i et internt gårdrum på Esplanaden 50.

Mærsk vil udvide hovedsædet på Esplanaden. Visualisering: Dorte Mandrup.
Mærsk vil udvide hovedsædet på Esplanaden. Visualisering: Dorte Mandrup.

Facader på det sydlige hjørne af Esplanaden 50 mod Inderhavnen udskiftes. Herudover foreslås der to pavillonbygninger i det indre gårdrum og en pavillon i to etager ved Esplanaden ud mod havnen.

Udvidelsen skal skabe plads til yderligere 800 medarbejdere.

Projektet kræver en ny lokalplan, som ventes endeligt vedtaget i november 2023. Noget kunne tyde på, at byggeriet sættes i gang ganske kort tid derefter. Forventningen er, at hovedsædet kan stå klar til indvielse i slutningen af 2026, og A.P. Møller-Mærsk giver udtryk for, at man ønsker at nedrive de eksisterende bygninger på Amaliegade 44 inden fremlæggelse af planforslagene.