Materialeskift sikrede tidsplanen på stort boligprojekt i Odense

I Odense NV står 52 af de i alt 156 boliger færdige i det nye seniorbofællesskab kaldet Snestrup Have. Det var dog tæt på at blive udskudt på grund af lang ventetid på de materialer, man oprindeligt havde valgt. Derfor blev boligerne i stedet bygget i Silka kalksandsten fra Xella Danmark, hvor man kunne stille garanti for, at tidsplanen blev overholdt.

Da 156 seniorboliger skulle opføres i det nye område kaldet Snestrup Have i Odense, havde man først planlagt at konstruere de bærende vægge i letbeton, men planerne ændrede sig med meldingen om, at der var 18 måneders ventetid på leverancer. Det skriver Xella Danmark i en pressemeddelelse.

– Materialeknaphed er en udfordring for mange leverandører i en vis udstrækning, men en udskydelse af projektet med 1,5 år ville medføre store økonomiske konsekvenser. For at overholde tidsplanen gik vi derfor væk fra at bruge letbeton til de bærende vægge, og lavede i stedet en aftale med Xella om at bruge deres Silka Kalksandsten. Vi kender produktet samt dets kvaliteter og blev samtidig garanteret langt hurtigere levering, udtaler totalentreprenørens afdelingschef hos CJ, Kristian Lundfold.

Silka Kalksandsten har også gjort arbejdet lettere for montørerne, der kan anvende en minikran fremfor almindelig kran og samtidig justere blokkene løbende – direkte på byggepladsen.

Materialeskift sikrede tidsplanen på stor boligprojekt i Odense.
Materialeskift sikrede tidsplanen på stor boligprojekt i Odense.

– Det gør arbejdet langt mindre omstændeligt for os montører, og der optages ikke en masse plads på byggepladsen, lyder det fra Ricco Jensen, direktør for AKAA.

– Samtidig kan vi lave løbende tilpasninger selv med flere dages mellemrum, hvor vi direkte på byggepladsen kan lave tilskæringer af Silka-blokkene. Det er ikke på samme måde muligt med letbeton, hvor vi ville være nødsaget til at bestille nyt materiale hjem og vente mange måneder på, at kunne fortsætte arbejdet.

Silka har ifølge pressemeddelelsen en større massefylde og vejer derfor mere end letbeton.

Materialeskift sikrede tidsplanen på stor boligprojekt i Odense.
Materialeskift sikrede tidsplanen på stor boligprojekt i Odense.

Det betyder, at man ikke behøver at opsætte dobbeltvægge, hvilket er med til at mindske risikoen for potentielle fugtskader i boligerne. Derudover bruges der Silka Sound-blokke, hvis densitet giver en støjdæmpende effekt, lyder det.

Bag seniorbofællesskabet står selskabet Snestrup Have ApS, der ifølge virksomhedsregistret ejes af familien Nygaard.

Archidea har i samarbejde med LYTT tegnet det 14.300 kvadratmeter store projekt, som CJ bygger i totalentreprise.