Gennem de seneste ti år er Odense Kommune vokset med over 13.000 indbyggere, og helt nye tal fra Danmarks Statistik tegner et billede af, at udviklingen fortsætter.

Alene i de første to kvartaler af 2024 er kommunen vokset med over 500 indbyggere. Og her er det værd at bemærke, at den store tilvækst som regel først kommer i tredje kvartal, når nye studerende flytter til byen.

Aktuelt har Odense Kommune 209.400 indbyggere, mens der bor omkring 182.400 i selve Odense by.

Befolkningstilvæksten sammenholdt med lav byggeaktivitet inden for boligsegmentet holder hånden under boligmarkedet lyder det i en pressemeddelelse fra Nordicals.

– Vi er meget overbeviste om, at boligbyggeriets opbremsning og indbyggerfremgangen inden for få år på ny vil skabe et underudbud af boliger og en lavere tomgang, udtaler partner i Nordicals Odense Morten Rasmussen og peger på udsigt til stigende lejeniveauer.

– Antallet af ledige boliger i Odense er højere end normalt, dog er tomgangen i Odense lavere end i alle de andre store byer, på nær i København.

Morten Rasmussen forklarer, at en større opbremsning i både påbegyndte og færdigopførte boligudlejningsejendomme i disse år og i de kommende år medfører justeringer i markedsudbuddet, som – alt andet lige – vil understøtte og påvirke lejeindtægterne positivt, ligesom priserne på ejerboliger forventeligt også vil udvise stigende tendenser.

– Det er på ingen måder skræmmende at have en tomgang på omkring 4 procent, men når alle boligudlejere har været vant til en tomgang på 0 procent og at kunne udleje alle boliger uden overhovedet at afholde fremvisning – så føles det som en stor forandring, siger Morten Rasmussen.

Der skal nu kæmpes for at udleje boliger.

– Kvaliteten skal være bedre i boligerne, og servicen over for lejerne skal øges. I det hele taget er der kommet mere balance i lejer-/udlejerforholdet, hvilket sætter krav til en professionel tilgang fra udlejerne.

– Det bliver snart udlejers marked igen, og det vil presse lejeniveauerne op, forudser Morten Rasmussen hos Nordicals Odense.

Den forventede, positive udvikling i de vigtige nøgletal understøttes af fortsat indbyggervækst i Odense, hvor Odense Kommune ifølge den årlige befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik kan se frem til en indbyggervækst på 4 procent frem mod år 2040.

Opbremsningen i nybyggeriet af boliger skyldes blandt andet ringere finansierings- og lånemuligheder grundet højere renter, forøgede krav til sikkerhedsstillelser og lavere værdiansættelser. Derudover har høje byggeomkostninger kombineret med usikkerhed omkring den økonomiske situation og den videre markedsudvikling påvirket aktiviteten i nybyggeriet.

Analyse bekræfter udvikling

En analyse fra Realkredit Danmark bekræfter, at det seneste årtis høje byggeaktivitet, der dog i Odense toppede i 2019, aktuelt presser boligmarkedet, lyder det fra Nordicals.

I Odense, hvor den økonomiske tomgang i gennemsnit var 4,25 procent i 4. kvartal 2023 for boligudlejningsejendomme ifølge data fra Ejendomdanmark, faldt antallet af påbegyndte boligkvadratmeter fra 2019 til 2023 med hele 92 procent til 18.000 kvadratmeter fra 220.000 kvadratmeter i rekordåret 2019.

Til sammenligning har Aarhus i fireårsperioden haft en nedgang i påbegyndte boligkvadratmeter på 93 procent, Aalborg en opbremsning på 89 procent, mens tallet for nedgangen i København og Københavns omegn er henholdsvis 72 og 71 procent.

Faldene i nye boligbyggerier skete især i 2022 og 2023.

Kigger vi på byggebalancen, har den over årene udviklet sig i forskellige retninger i de fire største byer og Københavns omegn. I flere år er der blevet bygget for mange boliger i Odense, Aarhus og Aalborg i forhold til indbyggervæksten, mens der i København er blevet bygget for få. I Københavns omegn har der været balance, viser Realkredit Danmarks analyse.

Retter vi blikket fremad og ser ind i den videre markedsudvikling, viser Byggefaktas projektprognose, at udviklere, investorer og andre professionelle ejendomsejere i hele 2024 og frem til udgangen af 2027 enten har påbegyndt eller aktuelt planlagt nybyggeri af boligejendomme med første spadestik i fireårsperioden for samlet 8,5 milliarder kroner i Odense Kommune. Projekterne er fordelt på 700.000 kvadratmeter.