Ny børnehave i Galten er godkendt

Der skal bygges en ny daginstitution med børnehave og vuggestue i Galten for knap 50 millioner kroner. Skanderborg Kommune udbyder hovedentreprisen i år.

Byrådet i Skanderborg Kommune har afsat 49,6 millioner kroner til byggeriet af den nye daginstitution Børnehuset Horsegaard i Galten. Desuden har politikerne godkendt projektforslaget fra Pluskontoret Arkitekter for børnehaven og vuggestuen, der får plads til 165 børn.

Børnehuset skal samtidig erstatte den midlertidige institution i Svaneparken. Den skal bygges på Skjørringvej 9, hvor den tidligere slægtsgård Horsegaard lå, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Grunden er 15.000 kvadratmeter stor, så der skal også etableres udearealer, som de små poder kan boltre sig på.

– Det stigende børnetal i Galten har givet en stor efterspørgsel på pladser til de mindste borgere. Det er derfor en ventet daginstitution, vi nu kan se frem til at få i Galten, udtaler Trine Frengler (S), der er formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Skanderborg Kommune.

Børnehuset Horsegaard får plads til 45 vuggestuebørn og 120 børnehavebørn, fordelt på én klynge med fire grupperum – i daglig tale stuer og to klynger med tre grupperum, skriver kommunen.

Byggeriet og dets indretning skal være fleksibelt, så huset over tid kan rumme forskellige forhold mellem børnehaver og vuggestuer. Bygningen indeholder i alt ti grupperum fordelt i tre klynger. Desuden har byrådet vedtaget, at projektet kan få en ekstra bevilling, så daginstitutionen kan få etableret et fællesrum i forlængelse af husets køkken.

– Vi har erfaret, at børnetallene kan variere over årene. Derfor er det essentielt, at vi bygger en fleksibel daginstitution, der nemt kan ændres i indretningen, alt efter om der skal være flest vuggestuebørn eller børnehavebørn, udtaler Charlotte Styver, chef for Dagtilbud i Skanderborg Kommune.

Genbrug fra slægtsgård

Børnehuset Horsegaard i Galten. Visualisering: Pluskontoret Arkitekter.
Børnehuset Horsegaard i Galten. Visualisering: Pluskontoret Arkitekter.

På byggegrunden har slægtsgården Horsegaard ligget som en del af det historiske landsbymiljø i Galten. Gården menes at være en af de første bebyggelser i byen.

Arkitekturen for den kommende daginstitution er en vinkelbygning, som henleder tankerne på en gård.

Der bliver tre hovedindgange – én for hver klynge, hvor man træder ind i en garderobe, hvor udetøjet er placeret, inden man bevæger sig videre ind til grupperummene.

Erfaringer fra corona viser, at hver gruppe af børn skal have mulighed for overdækket ophold i udearealet. Det er derfor tænkt ind i planerne for Horsegaard, hvor mursten fra den oprindelige slægtsgård vil blive brugt til at skabe mindre læmure, der bringer historien om slægtsgården videre til de kommende generationer af Galten-borgere.

Byggeprojektet udbydes til hovedentreprise i midten af 2023 med tildelingskriteriet “laveste pris”. Det ventes, at første spadestik til den nye daginstitution sker i begyndelsen af 2024, og Børnehuset Horsegaard forventes at stå færdig omkring årsskiftet 2024-2025.

Krav om bæredygtighed

Projektet er projekteret efter Den Frivillige Bæredygtighedsklasse samt et maksimalt klimaaftryk på 10,5 kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år.

I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget er der løbende foretaget valg af materialer til løsning af CO2-aftrykket. De bygningsdele, som vægter tungest i forhold til CO2-aftrykket i LCA-beregninger er terrændæk og tag, grundet de store arealer.

For at minimere risici for fugt og øget vedligeholdelse er der valgt et terrændæk med traditionel løsning i gulv og fundamenter i beton og med stort udhæng på bygningen. Derudover er der af driftsmæssige hensyn valgt tagpap på taget, vinduer i træ/alu samt flisebelægning rundt om hele bygningen.