Københavns Borgerrepræsentation sikrede torsdag den 2. juni sikrede en ekstrabevilling på i alt 29 millioner kroner til at opføre Busterminal København ved Dybbølsbro, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Projektet er nu budgetteret til at koste 146 millioner kroner, og finansieres med 20 millioner kroner fra staten og 126 millioner kroner fra Københavns Kommune, hvoraf 86 millioner kroner indhentes over 15 år via brugerbetaling fra busoperatørerne.

Projektet var i foråret sendt i udbud, hvor de to indkomne tilbud viste sig at være væsentligt højere, end bevillingen lød på.

– Vi ser rigtig meget frem til, at vi i et fortsat tæt samarbejde med Københavns Kommune kan komme i gang med anlægsprojektet, og sammen forventer vi, at der inden for meget kort tid kan skrives kontrakt med entreprenøren CG Jensen A/S, som har vundet udbuddet. Det bliver godt, at vi nu, hvis alt går planmæssigt, allerede næste år kan se de første langtursbusser køre ind på Busterminal København, siger projektleder Niels Arend Koefoed, Vejdirektoratet.

CG Jensen skal bygge den nye busterminal ved Dybbølsbro.
CG Jensen skal bygge den nye busterminal ved Dybbølsbro.

Vejdirektoratet anlægger busterminalen i samarbejde med Københavns Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Terminalen skal samle de mange fjernbusser, der hver dag kører ind og ud af Danmarks hovedstad og give de cirka 1,4 millioner årlige fjernbuspassagerer en lettere, smartere og mere sikker rejse.

Den nye busterminal skal på et hverdagsdøgn kunne servicere cirka 195 busser og placeres under Dybbølsbro Station mellem jernbanen og Carsten Niebuhrs Gade langs Ikeas grund og Cabinn.