Ny lokalplan skal ruste Næstveds bymidte til vækst

En mere fleksibel lokalplan for bymidten i Næstved skal ruste området til vækst, sikre gode byrum og tydeliggøre, hvad man kan eller ikke kan.

Med udflytningen af Næstved Erhvervshavn frigøres et 450.000 kvadratmeter stort areal til byudvikling, og der lægges op til mellem 315.000 og 360.000 kvadratmeter byggeri i området.

Bymidten i Næstved står overfor at blive mange gange større over de næste mange år, og ifølge kommunen ligger der derfor en vigtig opgave i at koble den eksisterende by naturligt på de nye udviklingsområder.

Den 25. juni besluttede politikerne i byrådet i Næstved Kommune at sætte gang i arbejde med en ny lokalplan, der blandt andet skal ruste bymidten til den kommende vækst.

– Den gamle er såmænd ikke så frygtelig gammel, men tingene ændrer sig også i en bymidte, sagde borgmester Carsten Rasmussen (S) på byrådsmødet den 25. juni, og påpegede, at kvaliteten af byrummene i bymidten skal drøftes.

Næstved Bymidte kan dateres tilbage til 1135, og bymidten rummer mange bevaringsværdige og fredede bygninger.

Gadestrukturer, torve og pladser bærer præg af byens oprindelse, og mange steder har byen ifølge kommunen stadig sine oprindelige matrikelstrukturer.

Det skal der tages højde for dette i en videre udvikling af bymidten. Derfor arbejdes der på at lave et sæt rammer, som klart og tydeligt beskriver bymidtens forskellige kvarterer samt dens arkitektur med henblik på at kunne anvise muligheder indenfor det enkelte område eller den enkelte bygning.

Det skal være tydeligere for alle, hvad man kan eller ikke kan inden for bymidten.

– Er der nogle af de lokaler i stueplan i Riddergade og andre steder, hvor man tænker, der behøves måske ikke at være butikker eller liberale erhverv? Der kan være steder, hvor man tænker, der tillader man boliger, sagde Carsten Rasmussen på byrådsmødet.

– Så dette er sådan set et arbejde, vi igangsætter i forhold til at få lavet en proces, der gør bymidten mere levende, mere fleksibel, så vi både får flere til at bo i byen, men samtidig sikrer et godt handelsliv.

I forbindelse med lokalplanarbejdet skal udbredelsen af handelsgader skal revideres, og anvendelsen af de enkelte byrum og gader defineres på ny. Det skal beskrives, hvordan byrummene kan bidrage til byen som destination.

Desuden er der et stort udviklingspotentiale ved og omkring Næstved Station og Kvægtorvet som det sted i den eksisterende by, hvor en større omdannelse er mulig.