Udvikler vil erstatte erhvervsbyggeri i Næstved med boliger i fem etager

Ejendomsudvikler vil rive den eksisterende erhvervsbebyggelse på Manøvej i Næstved ned for i stedet at bygge boliger i to pakhuse på fem etager.

Næstved Kommune har modtaget en anmodning om en principgodkendelse af en lokalplan for ejendommen Manøvej 21-23 af ejeren, T2 Byg.

I dag ligger der erhvervsbebyggelse på den knap 4.000 kvadratmeter store grund, men ejendommen er i den gældende kommuneplan udlagt til boligformål.

Derfor er Næstved Kommune forpligtet til at udarbejde et forslag til en lokalplan.

Kommunenplanen tillader boligbyggeri i op til fem etager og med en bebyggelsesprocent på 145, hvilket forudsætter, at de eksisterende erhvervsbygninger i et-to etager rives ned.

T2 Byg har i forbindelse med projektet allieret sig med arkitekt Annette Sass. Af et notat fra kommunen fremgår det dog, at planen er at sælge ejendommen.

Projektet omfatter to pakhuslignende bebyggelser med et samlet areal på knap 5.760 kvadratmeter med i alt 46 lejligheder fordelt på fem etager.

Hvis alt går efter planen kan et lokalplanforslag sendes i offentlig høring i begyndelsen af 2025, og lokalplanen kan blive endeligt vedtaget i midten af 2025.

I forbindelse med en forudgående høring, er der dog indkommet fem høringssvar. Der er blandt andet indsamlet godt 200 underskrifter mod projektet fra en borger, der gør indsigelse mod nedlæggelse af Spilleladen på Manøvej 23 som mødested for bankospil.