Udvikler vil bygge 40 boliger i Tappernøje

Lokal udvikler har anmodet om en ny lokalplan for et område ved en Coop 365discount-butik i Brøderup-Tappernøje. Nye boliger er på tegnebrættet.

Næstved Kommune har modtaget en anmodning om en ny lokalplan for et område omkring Coop 365discount-butikken ved Bakkehusene i Brøderup-Tappernøje.

Området ligger på hjørnet af Øvre Brøderupvej og Hovedvejen i det nordøstlige hjørne af Tappernøje med åbent land omkring det meste af lokalplanområdet.

Det er A/Plan Arkitekter, der på vegne af anpartsselskabet Sarofie Invest har anmodet om den nye lokalplan.

Den gældende lokalplan for området giver mulighed for byggeri af 16 rækkehuse, men er anmodes om en ny lokalplan, som skal give mulighed for, at der kan bygges 40 rækkehuse.

Sarofie Invest vil bygge nye boliger i Brøderup-Tappernøje. Visualisering: Plan/A Arkitekter.
Sarofie Invest vil bygge nye boliger i Brøderup-Tappernøje. Visualisering: Plan/A Arkitekter.

“Udarbejdelse af forslaget til lokalplanen vil især fokusere på, at de kommende boliger indrettes på en måde, så de delvist skærmes mod hovedvejen, samtidigt med at der sikres kig ud over det omkringliggende landskab”, fremgår det af et notat fra kommunen.

Kommunens administration vil desuden have fokus på, at bebyggelsen indpasses i områdets landskab og byggestil, samt at opholds- og friarealer gøres tilgængelige for offentligheden.

Endeligt skal der sikres forbindelseslinjer til det øvrige Tappernøje, fremgår det af notatet.