Greve vil omdanne gammel landbrugsejendom på Enø til feriecenter

Gerbredgård ved Karrebæksminde skal omdannes til feriecenter med 50 ferielejligheder samt gårdbutik og restaurant og wellness-faciliteter.

Greve Carl von Scheel-Plessen og hans hustru Louise vil omdanne Gerbredgård på Enø ved Karrebæksminde til et nyt feriecenter. Det skriver SN.dk.

Ifølge avisen understøttes planen af Næstved Kommune, der har udpeget gården som udviklingsområde for turismen.

Desuden vil turister fra Hamborg blot have tre og en halv times kørsel til destinationen, når Femern-forbindelsen efter planen åbner i 2029.

– Femern-tunnelen åbner kæmpe muligheder for turismen i vores del af Danmark. Og jeg har altid elsket Enø. Derfor var vi ikke i tvivl, da vi blev kontaktet af investeringschef i Næstved Erhverv Michael Kristiansen og arkitekt William Tolstrup. Det var bare at sige let’s go, siger Carl von Scheel-Plessen til SN.dk.

Læs også: Slot skal udvikles til hotel- og konferencecenter

Gerbredgård på Enø ved Karrebæksminde skal omdannes til et nyt feriecenter. Visualisering fra projektmaterialet.
Gerbredgård på Enø ved Karrebæksminde skal omdannes til et nyt feriecenter. Visualisering fra projektmaterialet.

Gerbredgård en firelænget gård, hvor de ældste længer er fra 1902, mens enkelte bygninger er af nyere dato.

Stuehuset og længerne er udpeget med en middel bevaringsværdi og kan derfor ombygges eller nedrives uden en særlige procedure.

Det er dog planen, at det meste af den eksisterende bebyggelse bliver bevaret og inddraget i projektet, mens enkelte nyere landbrugsbygninger skal rives ned.

Den eksisterende bebyggelse skal “istandsættes med respekt for dens oprindelige arkitektonisk og materialemæssige karakteristika”, fremgår af et notat fra Næstved Kommune.

Gerbredgård på Enø ved Karrebæksminde skal omdannes til et nyt feriecenter. Illustration fra projektmaterialet.
Gerbredgård på Enø ved Karrebæksminde skal omdannes til et nyt feriecenter. Illustration fra projektmaterialet.

Ny bebyggelse bliver opført med pudsede eller filtsede murstensvægge eller med træbeklædning, så det passer sammen med den eksisterende gårdsbebyggelse og de sommerhuse, der ligger i nærheden.

Der ønskes planlagt for 50 ferielejligheder med en varieret størrelse på 30-90 kvadratmeter. Desuden skal der etableres en gårdbutik, en restaurant samt kursusfaciliteter og spa- og wellness-faciliteter.

Det samlede etageareal for det kommende feriecenter forventes at udgøre op til 2.700 kvadratmeter, hvoraf 1.500 kvadratmeter vil være nybyggeri.

Læs også: Ny ejer vil genoplive plan om stor feriepark

Gerbredgård på Enø ved Karrebæksminde skal omdannes til et nyt feriecenter. Illustration fra projektmaterialet.
Gerbredgård på Enø ved Karrebæksminde skal omdannes til et nyt feriecenter. Illustration fra projektmaterialet.

Gerbredgård og de tilstødende landbrugsarealer er indeholdt i den gældende kommuneplan udlagt til rekreativt område, og ifølge Næstved Kommune er projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens generelle retningslinjer for rekreative områder.

Ejendommen er desuden ved et landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen udpeget som et nyt udviklingsområde. Et udviklingsområde er et område i kystnærhedszonen, hvor kommunen får større adgang til at planlægge for udvikling af blandt andet ferie- og fritidsformål.

Det udlagte udviklingsområde er på omkring 10.000 kvadratmeter og udgør arealerne med den eksisterende gårdbebyggelse og tilhørende havearealer.

Projektet kræver dog en ny lokalplan. Politikerne i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget har godkendt, at det arbejde kan sættes i gang.