Ny plan for Valby Idrætspark: Et helt nyt bykvarter med boliger, hotel og erhverv

En ny plan for Valby Idrætspark skitserer helt nyt bykvarter med både boliger, erhverv og et hotel samt udvikling af stadion.

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i København skal den 27. maj tage stilling til en ny udviklingsplan for Valby Idrætspark.

Planen er udarbejdet af Arkitema og Cowi, og der lægges op til, at området skal udvikles til et nyt bykvarter med yderligere 15-20.000 kvadratmeter idrætsfaciliteter og 4-500 boliger fordelt på 45-50.000 kvadratmeter.

Der etableres i 25-30.000 kvadratmeter parkering og 30-35.000 kvadratmeter kommunale funktioner i form af blandt andet en daginstitution.

Desuden bliver der plads til 15.000 kvadratmeter erhverv i form af blandt andet et hotel, og der skal ligeledes etableres en dagligvarebutik, mens det eksisterende stadion udvides med en ny tribune.

Samlet vil der inklusive de godt 43.000 kvadratmeter eksisterende byggeri i området blive tale om mellem 175.000 og 200.000 kvadratmeter byggeri i den nye bydel med navnet Idrætsbyen.

I udviklingsplanen skitseres en udvikling af det 52 hektar store område, der er opdelt i flere etaper.

“Overordnet sker udviklingen i to faser med hver sin lokalplan, der er underopdelt i etaper. Første lokalplan bliver byggeretsgivende for etape 1-4, der sikrer ny idræt i området samt muliggør opførelse af neurorehabiliteringscenter og udbud af boligbyggeretter. Dertil størstedelen af sportspromenaden og et p-hus”, fremgår det af planen.

“Lokalplan 2 omhandler idrætsbyggerier i halklyngen, p-hus med dagligvarer og hotel/erhverv mod Ellebjergvej samt evt. kommunalt byggeri mod vest. Markedsgrundlaget for erhverv og private funktioner kan således vurderes i fase 1 før de etableres i Lokalplan 2”, fremgår det videre.

Det er blandt andet planen, at Hafnia Hallen skal udvides i første etape. I december 2022 blev det besluttet at placere et neurorehabiliteringscenter i Valby Idrætspark. Den vil der blive gjort plads til i anden etape, hvilket blandt andet indebærer, at den bevaringsværdige omklædningsbygning delvist skal nedrives.

I tredje etape etableres et nyt fællesklubhus med tribune ved stadion, ligesom BK Frems klubhus nedrives for at gøre plads til udviklingen i en næste etape.

I fjerde etape opføres et parkeringshus samt boliger i form af rækkehuse og byggefællesskaber. Boligbebyggelserne opføres i tre-seks etager.

“Valby Idrætspark skal være idrætsby for hele København skabt på idrættens præmisser. Styrken for Idrætsbyen skal findes i det liv, som skabes af mangfoldighed i både facilitetstyper, boligformer og brugere, samt det store fællesskab om glæden ved idræt og bevægelse”, lyder det i visionen for det nye bykvarter.