KAB-Fællesskabet har netop offentliggjort en klimarapport, der giver et overblik over, hvor meget CO2 der udledes i forbindelse med administration, drift, byggeri og renovering af fællesskabets 63.300 boliger.

Udledningen landede i 2023 på 122.047 tons CO2. Det skriver KAB i en pressemeddelelse.

– Klimarapporten er en baseline for vores bevægelse mod en mere bæredygtig ejendomsforvaltning og et fællesskab, der aktivt vil gøre en forskel. Det er en streg i sandet og et afgørende udgangspunkt for, at vi kan arbejde strategisk med at nedbringe udledningerne. Vi har sideløbende arbejdet med fire indsatsområder, der bliver fundamentale for, at vi kan leve op til vores ansvar i fremtiden, udtaler Jens Elmelund, administrerende direktør i KAB.

De fire indsatsområder, som defineres i rapporten, har på hver sin måde betydning for de kommende års arbejde med at reducere udledningen i KAB-Fællesskabet.

Udviklingsprojektet KAB Digital er en indsats, som går ud på at øge datakvalitet og dataindsamling, optimere opgaveløsningen og sikre, at medarbejderne har de rigtige redskaber blandt andet til at minimere udledningen.

To af indsatserne har bygningsdrift som omdrejningspunkt og er dermed direkte målrettet den største kilde til udledningen. Indsatserne handler dels om at styrke og systematisere bygningsvedligehold, dels om at samle og optimere indkøb af varer og tjenesteydelser via en indkøbsportal. Begge projekter er koblet til KAB Digital og skal gøre det lettere at træffe bevidste valg ud fra blandt andey ressourceforbrug, energioptimering og levetidsforlængelse.

Den sidste indsats går ud på at støtte og udvide biodiversitetsindsatsen i KAB-Fællesskabet.

KAB-Fællesskabet består af 31 almene boligorganisationer, 13 øvrige selskaber, ni parlamentariske selskaber og tre kollegier.

Fællesskabets 63.300 boliger omfatter i alt 5,4 millioner kvadratmeter byggeri fordelt på 400 boligafdelinger med i alt 120.000 beboere. Dertil kommer 450 ansatte i KAB-Huset.