Plan om nye boliger og restaurant på Wilders Plads

Nyt projekt omfatter boliger, restaurant, café og bådklub i to nye bygninger på Wilders Plads på Christianshavn. Lundgaard & Tranberg sætter stregerne.

Teknik- og Miljøudvalget skal den 20. juni 2022 tage stilling til, om der skal udarbejdes et lokalplanforslag, der skal bane vejen for nybyggeri af boliger, restaurant, café og bådklub i to nye bygninger på Wilders Plads på Christianshavn.

Projektet omfatter nedrivning af to ældre værkstedsbygninger, som i dag rummer blandt andet restaurant, café og bådklub og på Wilders Plads 9 og 11. Bygningerne er ikke udpeget som bevaringsværdige.

“Bygningerne har tidligere været anvendt til forskellige håndværk og industrier og er uegnede til at bygge videre på, da de er nedslidte og bygningsdelene indeholder sundhedsskadelige stoffer”, fremgår det af startredegørelsen.

Projektet omfatter to nye bygninger i op til fire etager. De nye bygninger placeres i samme fodaftryk som de to bygninger, der rives ned. Lundgaard & Tranberg Arkitekter har udarbejdet skitser med eksempler på, hvordan de nye bygninger kan komme til at tage sig ud.

“Projektets arkitektur tager afsæt i de forskellige byggestile, der kendetegner den øvrige bebyggelse på Wilders Plads, som desuden generelt er udpeget som bevaringsværdig eller er fredet. De nye bygninger opføres i op til tre etager plus udnyttet tagetage, svarende til den omkringliggende bebyggelse”, lyder det i startredegørelsen.

Tanken er, at de udadvendte funktioner placeres i stueetagerne, mens der etableres boliger i etagerne derover.

“For at bevare det eksisterende bymiljø, indrettes projektets stueetage med serviceerhverv ligesom i de bygninger, der nedrives. Stueetagens facader udføres i samme materialer og farvepalette som den eksisterende bebyggelse, og med vinduesåbninger i samme størrelser, takt og variation i placering”, fremgår det af startredegørelsen.

Bag projektet står selskabet Wilders Plads Ejendomme, der ejes af familien Barfred.

Hvis politikerne i Teknik- og Miljøudvalget nikker ja til, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag for projektet, skal det efterfølgende i offentlig høring. Lokalplanen vil derefter kunne endeligt vedtages i marts 2023.