Den 22. maj skal politikerne i Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til et nyt sæt retningslinjer for udeservering i København.

Forvaltningen har på baggrund af tidligere drøftelser i udvalget lavet et udkast til et såkaldt administrationsgrundlag, som skal danne grundlag for forvaltningens udstedelse af tilladelser til udeservering i byen. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Og der er flere nye forslag på tapetet, lyder det.

Politikerne skal tage stilling til, om restaurationerne fremover kan få tilladelse til udeservering tre år ad gangen – i stedet for, som i dag, at skulle søge om tilladelse hvert år.

Flerårige tilladelser vil gøre det nemmere for forvaltningen at sætte ind, hvis en udeservering ikke overholder reglerne. Forvaltningen vil blandt andet i sidste instans kunne inddrage en tilladelse til udeservering.

Og så skal politikerne tage stilling til, om der skal være et gebyr for at bruge et område til udeservering. Penge, som blandt andet vil kunne bruges på at føre tilsyn med, om udeserveringerne overholder reglerne.

Regler for udeservering skal i høring

Teknik- og Miljøudvalget træffer ikke endelig afgørelse på mødet i maj. Hvis der er politisk opbakning til det nye administrationsgrundlag, vil planen i stedet blive sendt i høring, hvor restauratører, beboere, interesseorganisationer og københavnere kan give deres besyv med.

Og først efter høringen, skal det endelige administrationsgrundlag så behandles politisk. Det forventes at ske i efteråret.

– Der skal være plads til at sidde i solen på en cafe eller en bar og få en kop te eller en øl, men det skal også være muligt at komme forbi på fortovet, og københavnere i områder med mange restaurationer skal kunne få deres nattesøvn. Der er mange hensyn at tage, og jeg ser frem til at se resultatet af den kommende høring, og jeg håber, at der kommer mange høringssvar, så vi får et godt grundlag for at vedtage et administrationsgrundlag, der tager hensyn til både københavnere, beboere og restauratører, udtaler teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

På baggrund af et tidligere vedtaget medlemsforslag fra Ø, V, R og Å foreslår forvaltningen også at give restauratører mulighed for at søge om udvidede åbningstider for udeservering fredage og lørdage i sommerperioden. Ordningen skal kun gælde for restaurationer, der ikke ligger i Indre By eller på Indre Nørrebro.  Og det vil også være en del af den kommende høring.

Det oprindelige medlemsforslag blev blandt andet stillet efter offentliggørelsen af en undersøgelse om københavnernes forhold til udeservering, der viste, at 96 procent af københavnerne synes, at der er positive ting ved at bo i en by med udeservering.

Politikerne skal også tage stilling til, om forvaltningen skal udvide en eksisterende forsøgsordning, hvor forvaltningen opmærker udeserveringsarealet i dele af byen. Det skal gøre det tydeligere for gæster, hvor grænsen for udeserveringen går og dermed nemmere for forbipasserende at komme forbi på fortovet.

Aktuelt er der tegnet turkise prikker udenom udeserveringsarealet ved restaurationer i fire københavnske gader. Prikkerne skal gøre det helt tydeligt, hvor meget en udeservering må fylde. Det skal gøre det nemmere for gæster at holde sig indenfor reglerne, så der er fri passage på fortovet. Forvaltningen foreslår at udvide forsøgsordningen, så den i en treårig periode omfatter flere områder af byen.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender at sende det nye administrationsgrundlag for udeservering i høring, vil der være en offentlig høringsperiode på 12 uger, inden administrationsgrundlaget igen vil blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget.