Nyt bibliotek og nye ungdomsboliger på Toftegårds Plads rykker nærmere

Der skal både bygges et nyt bibliotek og 72 nye ungdomsboliger på Toftegårds Plads i Valby. En lokalplan for projektet er sendt i offentlig høring.

Politikerne i borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har sendt en ny lokalplan for Toftegårds Plads i Valby i offentlig høring. Den skal bane vejen for et nyt bibliotek og nye ungdomsboliger.

I juni 2021 afsatte politikerne knap 102 millioner kroner til byggeriet af det nye Valby Bibliotek, og i oktober 2021 blev der afsat godt 46 millioner kroner til anlæg til en ny plads på Toftegårds Plads. Endeligt besluttede politikerne i juni 2022 at sælge en grund på Toftegårds Plads til opførelse af almene ungdomsboliger. Lokalplanen skal gøre det muligt at realisere projekterne.

“Der udpeges samtidig en række bevaringsværdige bygninger, plantes mindst 100 nye træer, og en stor andel eksisterende træer udpeges som bevaringsværdige. Området består i dag af store asfalterede arealer efter den tidligere trafikterminal, der omdannes til en rekreativ plads med et grønt bakkelandskab og bebyggelse, der skal fungere som støjskærm mod de omkringliggende veje”, fremgår det af referatet fra mødet i borgerrepræsentationen den 23. marts 2023.

Lokalplanen giver mulighed for et bibliotek på cirka 1.350 kvadratmeter i én etage og
ungdomsboliger på cirka 2.750 kvadratmeter fordelt på fire etager på den sydlige plads.

Lokalplan skal bane vejen for et nyt bibliotek på Toftegaards Plads i Valby. Visualisering: Rørbæk og Møller Arkitekter.
Lokalplan skal bane vejen for et nyt bibliotek på Toftegaards Plads i Valby. Visualisering: Rørbæk og Møller Arkitekter.

I en helhedsplan for området er der også lagt op til byggeri af en 1.000 kvadratmeter stor bygning til kultur, fritid eller sundhed i helhedsplanen, kaldet Bygning X.

“Da der ikke i løbet af processen er sket en konkretisering af et sådant behov, muliggør lokalplanen ikke denne bebyggelse”, fremgår det af referatet fra mødet i borgerrepræsentationen.

Hvis Bygning X på et senere tidspunkt skal realiseres vil det derfor kræve et lokalplantillæg.

Nybyggerierne skal DGNB-certificeres til henholdsvis guld og sølv eller tilsvarende.

Der skal samlet plantes mindst 108 nye træer. Heraf skal der plantes mindst 90 nye træer på den sydlige Toftegårds Plads og tre nye træer til biblioteket. Mod Gammel Køge Landevej skal der plantes mindst fem nye træer foran Ottiliahus og mindst ti nye træer i gårdrummet bag bygningen. På den sydlige plads fastlægges tre træer som bevaringsværdige, og på den nordlige plads fastlægges der 63 træer som bevaringsværdige. I området i øvrigt fastlægges der 35 træer som bevaringsværdige.