Odense Letbane bedt byrådet om at frigive de sidste 32 millioner kroner fra projektets anlægsreserve. Det skriver Fyens.dk.

Foruden blandt andet udbedring af fejl og mangler skal pengene bruges til at forberede en voldgiftssag, som den spanske hovedentreprenør Comsa rejser mod Odense Letbane, skriver avisen.

Ifølge Fyens.dk kræver Comsa omkring 300 millioner kroner for udførte ekstraarbejder. Odense Letbane er omvendt af den opfattelse, at Comsas er præget af en række mangler.

Blandt andet er kontrol- og vedligeholdelsescentret dårligt isoleret, og visse steder slår betonen revner, skriver Fyens.dk. Endeligt larmer letbanen mere, end den burde. Odense Letbane mener derfor, at Comsa skal betale dagbøder, lyder det fra avisen.

Når de to parters krav mod hinanden gøres op, mener Comsa ifølge Fyens Stiftstitidendes at have omkring 200 millioner kroner til gode.

– Jeg kan bekræfte, at forskellen mellem os var trecifret. Det var et beløb i en størrelsesorden, som jeg ikke kunne anbefale letbanens ejere, Odense Kommune, at gå med til. Det er i den sammenhæng vigtigt at sige, at det er andre folks penge, vi administrerer, og derfor kan vi ikke sige ja til nogle krav fra Comsa, som der efter min opfattelse ikke foreligger dokumentation for, siger Jesper Rasmussen, bestyrelsesformand for Odense Letbane, til Fyens.dk.

Byggeriet af Odense Letbane har haft et samlet anlægsbudget på cirka 3,6 milliarder kroner. Letbanestrækningen er cirka 14 kilometer lang og løber fra Hjallese i sydøst til Tarup i nordvest.

Letbanen havde i 2022 knap 3,6 millioner passagerer – svarende til cirka 17.000 per dag. Når Nyt OUH åbner forventer letbanen cirka 30.000 passagerer dagligt – svarende til 10-11 millioner om året.