Formand for KL, Martin Damm. Foto: PR.
Formand for KL, Martin Damm. Foto: PR.

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har onsdag indgået en aftale om rammerne for kommunernes økonomi for 2023 og dermed også for anlægsloftet. Kommunerne får 18,5 milliarder kroner til at bygge og renovere for, skriver KL i en pressemeddelelse. Her er byggeri af ældreboliger dog igen ikke medregnet, men der er tale om en yderst stram økonomiaftale, lyder det fra KL.

– Vi er i en situation, hvor prisen på almindelige dagligvarer stiger, og det samme gør omkostningerne ved kommunale byggerier. Rammerne for aftalen har været givet på forhånd, og aftalen er derfor det muliges kunst. Der forestår nu en stor opgave for landets kommunalbestyrelser med at lægge budgetter inden for nogle meget begrænsede rammer, udtaler Jacob Bundsgaard, næstformand i KL.

Det er især på anlægsområdet, at kommunerne kommer til at opleve en hård opbremsning. lyder det fra KL.

I 2022 havde kommunerne et anlægsloft på 19,9 milliarder kroner, og dermed skæres der altså 1,4 milliarder kroner fra. Og det kommer ifølge formand for KL, Martim Damm, særligt til at kunne mærkes med den aktuelle inflation.

– Dels er priserne steget, dels bliver det beløb, vi har til rådighed, mindre. Derfor bliver der færre midler, og lokalt er man nødt til at se sine projekter igennem og vurdere, hvad der er mest nødvendigt at gennemføre, og hvad der kan vente. Derfor vil man også komme til at se planlagte byggerier af daginstitutioner og renoveringer af skoler og veje med videre, som ikke kan gennemføres. Det er en bevægelse, der allerede er i gang, siger Martin Damm.

“Aftalen kommer oven på år med meget høje anlægsniveauer, hvor kommunerne har haft mulighed for at fremrykke investeringer”, påpeges det i aftaleteksten.

Grøn omstilling prioriteres

Af aftaleteksten fremgår det videre, at KL, ligesom staten, i foråret 2023 fremlægge en plan for udfasningen af olie- og gasfyr i kommunale bygninger. Der lægges vægt på, at Danmark og Europa står i den alvorligste sikkerhedspolitiske krise siden den kolde krig, og derfor skal Danmark skal være uafhængig af russisk gas, ligesom der skal sættes fart på den grønne omstilling.

“Det aftalte niveau er afstemt med den økonomiske situation og bidrager til at frigøre kapacitet i bygge- og anlægssektoren, så udrulningen af fjernvarme understøttes. Regeringen og KL er hertil enige om, at det aftalte niveau understøtter den grønne omstilling”, lyder i aftaleteksten.

Regeringen er desuden på vej med et katalog “med konkrete initiativer, der skal understøtte en ambitiøs udbygning af solcelleanlæg og landvindmøller”.