OKNygaard og Q8 giver biodiversiteten et løft

Q8 og OKNygaard har i samarbejde begrønnet flere af Q8’s tankstationer. Også biodiversiteten og det visuelle udtryk har fået et stort løft.

Fremover kan bilister blive mødt af belægning med græsarmering og blomster i Q8-farver, når der skal fyldes strøm på den firhjulede. Anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard indgår nemlig i et udviklingsprojekt med Q8 om, hvordan man bedst kombinerer mere bynatur og biodiversitet med driften af tankstationer. Det skriver anlægsgartneren i en pressemeddelelse.

– Vi vil som koncern gerne være med til at imødekomme projekter, der gavner naturen, og udrulningen af vores lynladestationer var en oplagt mulighed for at imødekomme det ønske, fortæller Michael Rønnow Iversen, som er projektleder i Q8’s engineering-afdeling og ansvarlig for projektet.

Michael Rønnow Iversen har været med til at designe de nye lynladestandere og været ansvarlig for Q8’s forarbejde i forbindelse med det grønne tankarealer, hvilket blandt andet involverede rådgivning fra biologer.

OKNygaard har efterfølgende været primus motor på selve beplantnings- og belægningsarbejdet, hvor der blandt andet er etableret græsarmering, volde af overskudsjord tilsået med blomsterfrø, sedum og staudebede med eksempelvis salvie, katteurt, bjørnegræs, daglilje og japansk blødgræs.

– Valget faldt på OKNygaard som udførende anlægsgartner af flere årsager, men især fordi vi deler en række fælles værdier om at skabe mere biodiversitet og bynatur, udtaler Michael Rønnow Iversen. Han fortæller, at projektet blandt andet har budt på eksperimentering med forskellige belægningsløsninger og biodiverse tiltag.

En æstetisk og funktionsmæssig opgradering

OKNygaard og Q8 giver biodiversiteten et løft. Foto: Michael Rønnow Iversen.
OKNygaard og Q8 giver biodiversiteten et løft. Foto: Michael Rønnow Iversen.

Foruden det farverige udtryk, som kunder og medarbejdere fremover vil blive mødt af udenfor tankstationerne, har begrønning af de nye lynladestationer også en anden vigtig funktion i form af lokal nedsivning af regnvand.

– Vi har etableret permeable belægninger, som tillader, at regnvandet kan sive igennem. Med helt enkel græsarmering har vi skabt et langt grønnere og mere levende udtryk, men det bidrager også til, at Q8 kan overholde kommunernes krav til belægningsgraden på stationens areal. Hvis man overstiger belægningsgraden, stilles der som regel krav til afledningen af regnvand ved hjælp af kloakrør, brønde, dræn eller lignende, men det er der intet af her. I stedet har vi brugt naturens egne egenskaber til at lede regnvandet derhen, hvor det nedsiver mest effektivt, fortæller Morten Trend, der er driftsleder hos OKNygaard Horsens og medansvarlig for projekterne hos Q8.

Foruden etableringen har OKNygaard også fungeret som rådgiver på udformning og materialevalg blandt andet ud fra et økonomisk perspektiv. Morten Trend glæder sig både over det gode samarbejde og over resultaterne, som forhåbentlig vil bringe flere begrønnede og farverige Q8-tankstationerne rundt omkring i Danmark med sig.

OKNygaard og Q8 giver biodiversiteten et løft. Foto: Michael Rønnow Iversen.
OKNygaard og Q8 giver biodiversiteten et løft. Foto: Michael Rønnow Iversen.

– Det har været en spændende og positive oplevelse at samarbejde med et af Skandinaviens største energiselskaber, siger Morten Trend.

Han hæfter sig ved, at der – langsomt, men sikkert – sker et nødvendigt skifte i vigtigheden af at passe på naturens værdier, når selv de, som nogen vil kalde for ’’sorte virksomheder’’, har lyst og mod på at tage del i løsningerne på natur- og biodiversitetskrisen.

Indtil videre er seks tankstationer i Jylland og to på Sjælland blevet en del af det nye projekt. Det drejer sig om Ørestads Boulevard i København, Karslunde, Esbjerg, Viborg, Tørring, Frederikshavn, Vrøndingvej i Horsens og Scheelsmindevej i Aalborg.