OKNygaard fremtidssikrer villakvarterer i Valby og Vanløse mod stigende vandmængder. Foto: PR.
OKNygaard fremtidssikrer villakvarterer i Valby og Vanløse mod stigende vandmængder. Foto: PR.

På villavejene i de to grundejerforeninger Fossgaarden og Valby Ny Villakvarter er et års arbejde med klimatilpasning er overstået. Problemer med oversvømmede kældre er fortid grundet de mange vejbede, som aflaster områdets brønde og kloakker. I alt har OKNygaard udført 50 vejbede i Vanløse og 58 bede i Valby for Hofor, som var bygherre. Det skriver anlægsgartner og klimaentreprenøren i en pressemeddelelse.

Med klimatilpasning i veletablerede boligområder foreslår OKNygaard tit den tilgang, der hedder LAR – Lokal Afledning af Regnvand. Det er også tilfældet hos GF Fossgaarden og Valby Ny Villakvarter.

– Når vi etablerer løsninger på offentlige veje og i boligkvarterer, vil LAR-vejbede ofte være den bedste løsning, fordi de afhjælper problemerne samtidig med, at vi undgår at forstyrre eller ødelægge de eksisterende omgivelser ved for eksempel at bryde asfalten op. Vi bygger så at sige videre på den allerede etablerede grå infrastruktur – det vil sige de brønde og det kloaknet, der allerede ligger i jorden, udtaler Kristoffer Sindby, der er klimatilpasningschef hos OKNygaard, i meddelelsen.

Under vejbedene ligger en række faskiner klar til at opsamle og forsinke regnvandet – og de kan håndtere store mængder vand. Når faskinerne er fyldte, løber vandet lige så stille ud i kloakken. For at styre regnvandet ind i bedene har OKNygaard udnyttet vejens hældning og lavet en lille niveauforskel.

Selvom den vigtigste egenskab ved et vejbed er den tekniske håndtering af regn- og overfladevand, bliver andre behov også tilgodeset med en LAR-løsning.

– Med LAR-vejbede kan vi tilføje forskellige planter og blomster, der passer til de lokale vejr-, jord- og vandforhold, som også er smukke at se på, udtaler Kristoffer Sindby, og oplyser, at vejbedene desuden har en fartdæmpende funktion.

Udover etablering af klimatilpasningsløsninger tilbyder OKNygaard også drift af klimatilpassede anlæg.