PKA og A. Enggaard får grønt lys til nyt højhus i Silkeborg

I samarbejde med PKA udvikler A. Enggaard projektet Fredensgård i Silkeborg. Det omfatter blandt andet et nyt højhus i 20 etager. Projektet kan nu tage fart.

A. Enggaard fik allerede i marts 2020 godkendt en lokalplan for projektet Fredensgård, som blandt andet omfatter et nyt højhus i 20 etager på grunden mellem mellem Fredensgade og Christian 8.s Vej i det centrale Silkeborg. Den nordjyske entreprenør- og byudviklingsvirksomhed udvikler området i samarbejde med pensionskassen PKA.

Siden dengang er der dog sket en række ændringer af projektet, som kræver dispensationer fra lokalplanen. Det samlede etageantal på 32.200 kvadratmeter, som lokalplanen muliggør, bliver i det reviderede projekt reduceret til 28.700 kvadratmeter. Selve højhuset berøres dog ikke af ændringerne.

Derudover ønskes dispensationer fra nogle bestemmelser vedrørende bredden på byggefelter, ligesom etageantallet enkelte steder forøges med en-to etager uden væsentlige overskridelser af lokalplanens maksimale bygningshøjder.

Bygningerne bliver ikke højere, selvom antallet af etager øges, bortset fra en forøgelse på to meter ud mod Christian 8.s Vej. Forøgelsen gør det muligt at etablere penthouselejligheder på toppen af bygningen, men forøgelsen kommer til at syne af mindre, fordi lejlighederne trækkes tilbage fra facaden, oplyser A. Enggaard, som påpeger, at det desuden “giver variation og opdeling af facaden”, som “derved arkitektonisk passer sammen med de omkringliggende byggerier”.

Også placeringen af op- og nedkørslen samt en passage fra Fredensgade til gårdrummet ønskes justeret.

Byrådet i Silkeborg skulle den 20. juni 2022 tage stilling til sagen, og her besluttede et flertal at godkende dispensationerne, så vejen nu er banet for byggeriet.

– Vores forvaltning vurderer, at ændringsforslagene giver et et fagligt bedre projekt, hvor der bliver mulighed for et større offentligt tilgængeligt byrum. Der bliver portåbning ud mod kirkepladsen. Den rykkes mod vest og får en bedre placering. Og der etableres en helt ny parkeringskælder, hvor flere af parkeringspladserne bliver offentligt tilgængelige, sagde formand for Plan- og Vejudvalget, Martin Jakobsen (K), på byrådsmødet.

– Og det er en vurdering, jeg er fuldstændig enig i. Når jeg læser og genlæser, så er der tale om et opgraderet og opdateret projekt, som i endnu større omfang vil blive til glæde for vores by, sagde han videre.

I det reviderede projekt ønskes hele den eksisterende bebyggelse, herunder det tidligere Torvecenter og bebyggelsen langs Christian 8.s Vej, desuden nedrevet. Det kræver dog ikke dispensation, da den gældende lokalplan allerede giver mulighed for nedrivningen.

Silkeborg Kommune har desuden anmodet A. Enggaard om at vurdere på muligheden for en parkeringskælder i tre niveauer i stedet for to niveauer, som der er planlagt. Det kan også lade sig gøre i henhold til lokalplanen og kræver ikke en dispensation.

Nedrivning baner vej for 300 nye lejligheder

Det tomme torvecenter på Fredensgade i Silkeborg skal erstattes af omkring 300 nye lejligheder på mellem 65 og 120 kvadratmeter og med to-fire værelser.

A. Enggaard gik den 7. juni 2022 i gang med at rydde de eksisterende bygninger på grunden for at gøre dem klar til nedrivning.

– Vi glæder os til, at Fredensgård-projektet nu går ind i en ny fase, og at vi dermed kommer et skridt nærmere realiseringen af et spændende og attraktivt kvalitetsbyggeri, som henvender sig til en bred målgruppe, og som Silkeborg får stor glæde af, udtalte projektleder Ole Ruby Eskildsen fra A. Enggaard i den forbindelse.

Ønsket om at fjerne Torvecentret og øvrige bygninger skyldes, at nedrivning blandt andet giver mulighed for at opføre boliger med et langt bedre lysindfald, end det er muligt at opnå via en renovering af den eksisterende centerbygning. Den er ikke egnet til boliger, fordi den er meget dyb, oplyser A. Enggaard.

Byudviklingsvirksomheden håber at komme i gang med selve nedrivningen senest i midten af 2023, hvorefter opførelsen af de nye bygninger kan begynde.

A. Enggaard og PKA samarbejder med Sweco Architetcs om udviklingen af området.