Plan for Adelgade klar: Opgraderes for 52 millioner

Finansieringen er på plads, og politikerne i Skanderborg har vedtaget de endelige principper for ombygningen af den sydlige del af Adelgade. Kulturtorvet bliver også forbedret.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Plan for Adelgade i Skanderborg offentliggjort. Illustration: Lytt Arkitekter.
Plan for Adelgade i Skanderborg offentliggjort. Illustration: Lytt Arkitekter.

Økonomi- og Erhvervsudvalget i Skanderborg Kommune vedtog onsdag aften den endelige dispositionsplan for den sydlige del af Adelgade. Det vil sige fra Ole Lund Kirkegaards Stræde til Vestergade og Asylgade fra Adelgade til Parkvej. Kulturtorvet er kommet med i projektet.

Der er afsat 52 millioner kroner til forbedringerne. Projektet finansieres fordelagtigt efter Byfornyelsesloven.

For at få et byfornyelseslån skal projektet omfatte mere end blot et vejprojekt. Derfor er et gammelt ønske om at omlægge Kulturtorvet også med i projektet.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Ifølge Skanderborg Kommune er Kulturtorvet ikke særligt egnet til events og aktiviteter, fordi torvet skråner ned mod Kulturhuset. Det skal projektet rette op på, så der bliver bedre mulighed for at lave aktiviteter på torvet.

Plan for Adelgade i Skanderborg offentliggjort. Visualisering: Lytt Arkitekter.
Plan for Adelgade i Skanderborg offentliggjort. Visualisering: Lytt Arkitekter.

– Det er ingen hemmelighed, at det gennem årene har knebet med at finde den ideelle løsning for Adelgade. Med projektet her sætter vi barren højt i forhold til at skabe en midtby, som byder på oplevelser, og som man har lyst til at opholde sig i, siger borgmester Frands Fischer (S).

– Det giver rigtig god mening at tænke Kulturtorvet ind i planerne, så vi får et attraktivt samlingssted i midtbyen og bedre mulighed for at skabe sammenhæng fra Adelgade til Kulturhuset og Bybadet.

Første etape bliver ombygningen af Adelgade syd, og herefter tages der fat på Kulturtorvet.

Færre biler og flere grønne oplevelser

Plan for Adelgade i Skanderborg offentliggjort. Visualisering: Lytt Arkitekter.
Plan for Adelgade i Skanderborg. Visualisering: Lytt Arkitekter.

Som en del af projektet bliver Adelgade ensrettet fra nord mod syd på strækningen fra Ole Lund Kirkegaards Stræde til Alléen.

Med færre biler på strækningen kan man skabe en mere hyggelig midtby, hvor det er mere indbydende at opholde sig. Det har været vigtig for byens butikker og for Kulturhuset, at alle skal føle sig velkomne.

– Man kan blandt andet forvente mere grøn bevoksning og træer, som giver mulighed for ophold og læ gennem gaden. Samtidig bliver der mere plads til cyklister, og vi kommer til at have fokus på bæredygtighed eksempelvis gennem brug af lokale genbrugsmaterialer til noget af belægningen, siger formand for Klima-, Miljø- og Planudvalget Claus Leick (SF).

Næste skridt er detailprojekteringen. Herefter skal der gennemføres en udbudsproces, og går alt efter planen begynder anlægsarbejdet i 2025.

Der bliver i projektet lagt vægt på, at udformningen af den sydlige del af Adelgade på et senere tidspunkt kan videreføres til den nordlige del af Adelgade, så der skabes en god sammenhæng og udvikling i hele gadens længde.

Dispostionsplanen er udarbejdet af Lytt Architecture i samarbejde med Trafikplan Rådgivende Ingeniørfirma.