Politikere siger ja til 60 nye tagboliger i Folehaven

Boligorganisationen 3B vil som en del af helhedsplanen for Folehaven tilføre bebyggelsen 60 nye tagboliger. Projektet er rykket et skridt nærmere.

Som led i en helhedsplan for fornyelse af Folehaven i Valby vil boligorganisationen 3B etablere 60 nye tagboliger. Boligorganisationen har søgt om dispensation fra den gældende lokalplan, som kun giver mulighed for byggeri i op til tre etager i området.

Med de nye tagboliger på seks af boligblokkene i Folehaven når bebyggelsen op i fire etager.

“Boligbebyggelserne, der søges dispensation til, ligger i en klynge for sig og er opført som sidste etape af Folehavekvarteret og har en række moderne særpræg, som giver dem en særlig karakter. De nye tagboliger opføres, så de er i samspil med de underliggende oprindelige bygningers arkitektur”, oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen om projektet.

Boligforeningen 3B vil opføre 60 nye tagboliger i Folehaven i Valby.
Boligforeningen 3B vil opføre 60 nye tagboliger i Folehaven i Valby.

De nye tagboliger har samlet et omfang på 5.600 kvadratmeter. De enkelte boliger bliver mellem 53 til 115 kvadratmeter store.

“Boligerne udføres med gennemlyste opholdsrum, der så vidt muligt spænder fra facade til facade, og som er åbne til kip. Ovenlysvinduer og sidevinduer ved altanerne giver boligerne ekstra kvalitet og dagslys”, lyder det i en naboorientering.

Sagen blev behandlet på et møde i Teknik- og Miljøudvalget den 9. maj 2022, og her stemte et flertal af politikerne for at tildele dispensationen fra den gældende lokalplan.

Boligforeningen 3B har i alt omkring 12.000 almene boliger i Storkøbenhavn. Boligforeningen har sine egne ansatte i driften, men ledelsen af driften ligger i KAB.