Københavns Kommune modtog i marts 2021 en ansøgning om et stort byggeprojekt for den godt 140 år gamle ejendom, der ligger på Amagerbrogade 135-137 og Middelgrundsvej 2 A-C.

I stedet for den eksisterende bygning i to etager ville ejeren af ejendommen at opføre en ny bygning i fem etager.

Det vakte dog ikke begejstring blandt politikerne i Teknik- og Miljøudvalget, og på baggrund af et forslag fra Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet valgte politikerne i juni 2021 at nedlægge et § 14 forbud mod byggeprojektet.

Ejer af ejendommen valgte at klage til Planklagenævnet over § 14-forbuddet, men nævnet gav ikke medhold i klagen.

Nu har politikerne i Borgerrepræsentationen så vedtaget en ny bevarende lokalplan, der sikrer de eksisterende ejendomme på adressen mod nedrivning.

Den eksisterende ejendom rummer fire lejligheder på i alt 392 kvadratmeter samt tre erhvervslejemål på i alt 624 kvadratmeter.

Ifølge forvaltningen ligger ejendommen cirka midtvejs på østsiden af Amagerbrogade i Sundbyerne. Oprindelig hed den del af Amagerbrogade Amager Landevej og var en del af kongevejen til Store Magleby og Dragør.

“Da befolkningstilvæksten tog til, begyndte en forstadsagtig bebyggelse af området omkring Sundbyerne. Mod slutningen af århundredet, og efter kommunesammenlægningen i 1902, hvor gaden blev til Amagerbrogade, bredte den karréstuktur sig, som præger området i dag. En karréstruktur med 3-5 etages randbebyggelse, afbrudt af enkelte mindre huse mod Tårnby”, skriver forvaltningen.

“Ejendommen på hjørnet af Amagerbrogade og Middelgrundsvej fra 1880 er en af de ældste bygninger på Amagerbrogade og har i dag butik i stueetagen og boliger på førstesal”, skriver forvaltningen videre om ejendommen.

Af en henvendelse til kommunen fra grundejeren fremgår det, at ejeren finder det ulovligt og ugyldigt at nedlægge et § 14-forbud.

Grundejerens advokat gør derudover opmærksom på, at hvis lokalplanen vedtages – hvilket den altså er blevet – vil ejer søge om dispensation til nedrivning af ejendommen, og hvis dispensationen afvises, vil grundejeren rejse krav om kommunal overtagelse af ejendommen. Derudover vil der blive stillet krav om erstatning, både for køb af ejendommen og for omkostninger til udarbejdelse af ansøgninger om nedrivnings- og byggetilladelser, fremgår det af henvendelsen.

Ifølge tingbogen ejes ejendommen af selskabet MJ Ejendomme med base i Frederikssund. Selskabet overtog ifølge tingbogen ejendommen i maj 2022 for 16 millioner kroner.