Politikere udskyder byggeri af børnehave i Rungsted

Trods gennemført udbud er politikerne i Hørsholm Kommune ikke klar til at indgå kontrakt om arkitekt- og bygherrerådgiverydelser med GPP Arkitekter om ny børnehave i Rungsted.

I forbindelse med Budgetaftale 2020-2023 afsatte politikerne i Hørsholm Kommune 55 millioner kroner til byggeriet en ny daginstitution med vuggestue og børnehave til cirka 110 børn i Rungsted. Den skal efter planen stå færdig i 2025.

Kommunen har i andet halvår 2022 gennemført et udbud af en projektkonkurrence med arkitekt- og bygherrerådgiverydelser, og den 27. februar skulle kommunalbestyrelsen så godkende en indstilling fra administrationen om at indgå kontrakt med GPP Arkitekter.

– Min anbefaling er, at kommunalbestyrelsen ikke tiltræder administrationens indstilling, sagde borgmester i Hørsholm Kommune, Morten Slotved (K), på kommunalbestyrelsesmødet.

Han fik opbakning fra et flertal af kommunalbestyrelsesmedlemmerne, idet kun Socialdemokratiets medlemmer ønskede at prioritere institutionen nu.

– Socialdemokratiet stemmer for at opstarte Rungsted Daginstitution nu, da vi ikke mener, at det er klogt at udskyde den otte måneder til projektforhandlingerne. Det vil koste ekstra driftsudgifter, der går fra velfærd og sætter os i en meget sårbar situation, hvis børnetallet udvikler sig anderledes end forventet, sagde formand for Klima- og Miljøudvalget, Marcus Guldager (S), på kommunalbestyrelsesmødet.

Børnehuset Blixen i Rungsted. Visualisering: GPP Arkitekter.
Børnehuset Blixen i Rungsted. Visualisering: GPP Arkitekter.

I det gennemførte udbud om arkitekt- og bygherrerådgiverydelser er der en vedståelsesfrist på tre måneder fra tilbudsfasen. Det betyder, at GPP Arkitekter kun er bundet af deres tilbud i tre måneder fra den 7. november til 7. februar.

Hvis kontrakten ikke underskrives inden den dato, kan GPP springe fra deres tilbud. Det forventes dog, at de forsat gerne vil indgå kontrakten. Men det kan betyde, at GPP vil forlange, at prisen hæves for at imødekomme stigende lønninger, lyder det fra kommunens administration.

Tidsplanen for hele projektet bliver desuden skubbet, da der er indarbejdet en periode på seks måneder til udarbejdelsen af det endelige forslag og udbudsmateriale til selve entreprisen.

Det samlede budget til etablering af ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel udgør knap 57 millioner kroner, når prisfremskrivninger medregnes.