Prisen på renovering af almene boliger i Valby stiger med 190 millioner

SAB’s afdeling Skyttevænget i Valby står over for en renovering. Entreprisen har været i udbud og prisen stiger fra 322 millioner kroner til 510 millioner kroner.

Politikerne i borgerrepræsentationen gav i september 2020 grønt lys til Samvirkende Boligselskabers (SAB) planlagte renovering af afdelingen Skyttevænget i Valby for 322 millioner kroner.

Men sagen skal endnu en tur igennem det politiske system. Budgettet holder nemlig ikke.

“Ved entrepriseudbuddet viste det sig, at alle tilbud oversteg den oprindelige ramme. På trods af en sparerunde er det ikke muligt, at projektet kan gennemføres inden for den godkendte ramme”, fremgår det af dagsordenen til det kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget, hvor politikerne skal tage stilling til den nye økonomiske virkelighed.

SAB har bearbejdet projektet og foretaget grøn screening, som blandt andet har medført en forbedret klimaskærm og isolering samt etablering af et solcelleanlæg, fremgår det af dagsordenen. Det betyder også, at prisen for renoveringsprojektet nu er steget til knap 510 millioner kroner.

“I forhold til det tidligere godkendte projekt, indeholder det ændrede projekt nyt tag, isolering af henholdsvis loft, hulrum i facaden og gulv over kælderrum. Desuden opsættes solceller til fællesstrøm, og der etableres nye affaldsgårde og pulterrum i kælderen. Endelig reduceres mængden af lejlighedssammenlægninger”, fremgår det af dagsordenen.

Beboere siger ja til stigende husleje

På grund af de byggetekniske og økonomiske udfordringer, kan projektet ikke gennemføres uden en overskridelse af den godkendte ramme samt en gennemsnitlig huslejestigning på 32 procent.

Afdelingen har en husleje på 838 kroner og 922 kroner per kvadratmeterper år eksklusive forbrug for henholdsvis ungdomsboliger og familie/tilgængelighedsboliger. Det tidligere projekt som borgerrepræsentationen godkendte, havde en forventet lejeforhøjelse på 91 kroner og 100 kroner per kvadratmeter per år.

Det nye projekt vil bevirke en stigning til henholdsvis 1.145 per kvadratmeter årligt for ungdomsboliger og 1.217 per kvadratmeter årligt for familie/tilgængelighedsboliger eksklusive forbrug. Det svarer til en samlet forhøjelse på henholdsvis 307 kroner og 295 kroner per kvadratmeter per år for ungdomsboliger og familieboliger.

Den månedlige husleje for en familiebolig på 65 kvadratmeter stiger fra 4.994 kroner til 6.592 kroner, mens den månedlige husleje for en ungdomsbolig på 27 kvadratmeter stiger fra 2.583 kroner til 3.530 kroner.

Et stort flertal af afdelingens beboere har stemt ja til helhedsplanen med den ændrede økonomi.

Nye badeværelser og nyt fælleshus

Skyttevænget ligger i Valby på grænsen til Hvidovre og ud til det grønne område langs Harrestrup Å. Bebyggelsen er opført i 1942 og er tegnet af arkitekt Poul Søgaard med C. Th. Sørensen som landskabsarkitekt.

Bebyggelsen består af syv vinkelformede blokke og tre lige stokke placeret i et sammenhængende grønt landskab med interne færdselsveje og stier.

Stuelejlighederne har små, private haver. Bygningerne er i tre etager. Midt i bebyggelsen ligger en børnehave.

Murværket og især mørtelfugerne er i dårlig stand, og de tekniske installationer beskrives af SAB som utidssvarende.

“Badeværelserne er små og utidssvarende. Alle boliger får renoveret og opgraderet badeværelset, så det rummer en klar opdeling af de tre separate funktioner: wc, håndvask og bad”, lyder det i en projektbeskrivelse.

I gården skal kloakledninger renoveres, ligesom der etableres løsninger til håndtering af regnvand. Gårdrummene renoveres med henblik på at øge biodiversitet blandt andet med begrønning af skure og mere ”vild” natur. Boligerne får franske altaner, og endeligt skal der opføres et fælleshus til afdelingen.

Afdelingen har 271 familieboliger og 45 ungdomsboliger, men 48 to-værelsesboliger vil i forbindelse med renoveringen blive sammenlagt til 24 tilgængelighedsboliger.

Renoveringen af Skyttevænget i Valby omfatter:

• Tætning og reparation af klimaskærm
• Renovering af varme-, el- og vandinstallationer
• Nyt ventilationssystem
• Etablering af franske altaner
• Vinduer og døre udskiftes
• Delvist nye køkkener og renovering af bad
• 48 boliger sammenlægges til 24 tilgængelighedsboliger
• Nyindretning af gårdmiljø med LAR-anlæg
• Opførelse af fælleshus
• Nyt tag
• Isolering af loft, hulrum i facaden samt gulv
over kælderrum.
• Solceller til fællesstrøm
• Nye affaldsgårde
• Nye pulterrum i kælderen

Kilde: SAB.