Private udviklere får grønt lys til at bygge 140 boliger i Odense

Mellem Rugårdsvej og Pederstrupvej i den vestlige del af Korup i Odense skal der bygges 140 nye boliger i form af rækkehuse og parcelhuse.

Politikerne i byrådet i Odense har endeligt vedtaget lokalplanen for et 15 hektar stort område i Korup.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges boliger i mellem et og to etager i området mellem Rugårdsvej og Pederstrupvej i den vestlige del af Korup.

Området er i kommuneplanen udpeget til boligbyggeri i perioden 2020-2023, og med lokalplanens endelige vedtagelse overgår området fra landzone til byzone.

– Her i Odense er vores mange selvstændige forstæder lig med lys, luft, højt til loftet og smukke landskaber. Der er både fællesskab, og der er albuerum, og denne lokalplan gør det muligt at opføre i alt 140 nye boliger, der kan huse kommende og nuværende odenseanere, der drømmer om at slå sig ned lige præcis i Korup Vest, sagde by- og kulturrådmand Søren Windell (C) på byrådsmødet, hvor lokalplanen blev endeligt vedtaget.

Læs også: Boligprojekt i Odense har vokseværk

I forbindelse med den offentlig høring af lokalplanen er der indkommet 15 høringssvar. Nogle gør indsigelser mod lokalplanens bestemmelser for vandhåndteringen i området, mens andre stiller spørgsmålstegn ved, om kommunen har undersøgt naturforholdene tilstrækkeligt.

Desuden er der udtrykt bekymring vedrørende placeringen af en skolesti, virksomhedsstøj og højden på beplantningen i en del af området.

– Og det har givet anledning til at lave justeringer: Skolestien er tænkt om, højden på beplantningen langs østskellet er sænket lidt, og så bliver der etableret støjværn i skel til bolighaver i den sydvestlige del af lokalplanområdet, sagde Søren Windell på byrådsmødet.

Der skal ifølge Odense Kommune bygges 105 boliger som tæt-lav bebyggelse og 35 boliger som åben-lav bebyggelse i det nye boligområde.

Læs også: Boliger erstatter lukket kro i Odense efter “uskønt forløb”

Ifølge Fyens.dk ejes området af tre private grundejere, hvor den ene har lavet en aftale med Kronhusene Korup, mens de to andre har lavet en aftale med Peter Højmark Kullberg fra Odense Projekt Udvikling.

Indenfor lokalplanområdet ligger to eksisterende bebyggelser. Et husmandssted i den sydvestlige del af området anvendes som bolig, mens en gårdbebyggelse i midten af området huser en eksisterende smedevirksomhed.

Virksomhedens bebyggelse henstår ifølge Odense Kommune som faldefærdig. Den bliver revet ned for at gøre plads til ny boligbebyggelse, stamvej, friarealer og regnvandsbassin.