Projekt med 440 boliger i Odense rykker nærmere

På Tassogrunden tæt på letbanen i Hjallese skal der efter planen bygges 440 boliger i tre-fem etager samt en stor dagligvarebutik.

Der skal bygges 440 boliger og en dagligvarebutik på Tassogrunden i Hjallese i Odense. Illustration fra lokalplanen.
Der skal bygges 440 boliger og en dagligvarebutik på Tassogrunden i Hjallese i Odense. Facadeopstalt fra lokalplanen.

En ny lokalplan for Tassogrunden i Hjallese i Odense kan meget vel være på vej i offentlig høring.

Politikerne i By- og Kulturudvalget skal tage stilling til sagen på et kommende udvalgsmøde.

Størstedelen af det 42.500 kvadratmeter store område mellem Svendborgvej, Hjallesevej, Egelundsvej og Svendborgbanen samt letbanen har tidligere huset jernstøberiet Tasso. I dag ligger grunden ubenyttet hen.

Der er kun enkelte eksisterende bygninger tilbage i form af erhvervsbygninger i et-to etager ud mod hjørnet af Svendborgvej og Hjallesegade. Resten af området er rømmet.

Af dagsordenen fremgår det, at lokalplanen er er udarbejdet på baggrund af et ønske fra to bygherrer om at udvikle området med nybyggeri i form af cirka 440 etageboliger i tre-fem etager, serviceerhverv samt en dagligvarebutik på maksimalt 1.200 kvadratmeter.

“Området vil i fremtiden primært bestå af randbebyggelse mod Svendborgvej og Hjallesegade samt blokbebyggelse og en mindre, opbrudt karré mod stationen”, fremgår det af lokalplanforslaget.

Der skal bygges 440 boliger og en dagligvarebutik på Tassogrunden i Hjallese i Odense. Illustrationsplan fra lokalplanen. Illustrationen er ikke et endeligt udtryk for, hvordan områdets udearealer præcist bliver indrettet.
Der skal bygges 440 boliger og en dagligvarebutik på Tassogrunden i Hjallese i Odense. Illustrationsplan fra lokalplanen. Illustrationen er ikke et endeligt udtryk for, hvordan områdets udearealer præcist bliver indrettet.

Af en illustrationsplan fremgår det, at det meste af bebyggelsen opføres ud mod de omgivende veje, så der dannes et trekantet, grønt gårdrum, der er afskærmet mod vejene.

Det minder om en forholdsvis urban karréstruktur, og selvom gårdrummet ikke er helt aflukket, skabes der anvendelige friarealer for de kommende beboere.

I lokalplanen stilles der krav om, at “bebyggelsen skal udføres i materialer som tegl med struktur på facader og endegavle, samt krav om ståltag holdt i en rødlig nuance på alle skrånende tagflader og murkroner.”

Omkring 100 almene boliger

En del af de kommende boliger bliver almene boliger. Tilbage i oktober 2021 godkendte politikerne økonomien i et projekt med 100 almene boliger på mellem 65 og 110 kvadratmeter. Det er Civica, der står bag det almene boligprojekt, som dengang havde en angivet anskaffelsessum på knap 199 millioner kroner.

Der skal bygges 440 boliger og en dagligvarebutik på Tassogrunden i Hjallese i Odense. Illustration fra lokalplanen.
Der skal bygges 440 boliger og en dagligvarebutik på Tassogrunden i Hjallese i Odense. Illustration fra lokalplanen.

I marts 2022 skrev Fyens.dk, at de private bygherrer var henholdsvis selskabet Tøjsbo og det daværende KPC, som få måneder senere fusionerede med Casa og blev til Nordstern.

Nogle af matriklerne i området ejes da også af anpartsselskabet Landbohuse, der ligesom Tøjsbo ejes af Brian Lauridsen.

Andre matrikler ejes af Ejendomsselskabet Munk ved Helge Munk samt Ejendomsselskabet Hjallese 2014 ved henholdsvis Kurt Villadsen og Christian Odgaard Pedersen fra Holstebro, Lars Lüthjohan fra København, Lars Gantzel Pedersen fra Ikast og Verena Martina Wanisch, der har bopæl i Østrig.

De fem indehavere af Ejendomsselskabet Hjallese 2014 ejer selskabet gennem Valdemar Birn Holding, og ifølge Fyens.dk har bydelen da også fået navnet Valdemars Have.

Jernstøberiet Tasso blev i 1976 opkøbt af Valdemar Birns Jernstøberi med base i Holstebro.

Valdemar Birns Jernstøberi blev grundlagt i 1942, men jernstøberiet har rødder tilbage til 1896. I dag er Birn et af Nordeuropas største jernstøberier med datterselskaber i Danmark, Sverige, Tyskland og Italien.