Alle landets kommuner vil senere i 2024 kunne søge om støtte til kystbeskyttelsesprojekter så som diger, sandfodring og højvandsmure.

Regeringen og aftalepartierne bag Grøn Fond (Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre) har besluttet at afsætte 150 millioner kroner til en kystpulje i 2024. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker som led i udmøntning af Klimatilpasningsplan 1 og Grøn Fond.

– Jeg er glad for den brede opbakning til at forlænge kystpuljen med 150 millioner kr. i 2024. De stormfloder, som vi har set i efteråret og vinteren, viser desværre tydeligt, hvor vigtig klimatilpasning i kystområderne er, udtaler miljøminister Magnus Heunicke (S).

Puljen er en forlængelse af kystpuljen, der er uddelt siden 2020, og aftaleparterne er enige om, at midlerne skal målrettes de steder, hvor risikoen er størst, og der kan opnås mest mulig beskyttelse for pengene.

Samtidig sættes der fokus på tempo, så projekter langt fremme i planlægningen, kan realiseres hurtigt.

Fokus på naturbaserede løsninger

I år vil projekter med kystbeskyttelse, der bygger på naturbaserede løsninger så som eksempelvis kunstige klitlandskaber og kystfodring blive prioriteret højere end tidligere.

Endelig indebærer den politiske aftale, at knap 1,1 milliarder kroner i 2025-2029 skal afsættes til kystbeskyttelse på Vestkysten i fællesaftaler med kommunerne, der er særligt udsat for oversvømmelse og erosion.