Rambøll lancerer åben LCA-databasen CO2mpare med klimadata på 130 byggerier. Foto: PR.
Rambøll lancerer åben LCA-databasen CO2mpare med klimadata på 130 byggerier. Foto: PR.

Med databasen, CO2mpare, gør Rambøll sine beregninger af klimaaftrykket på 130 byggeriprojekter på tværs af seks lande frit tilgængelige for alle aktører i byggebranchen globalt, så de kan benchmarke deres CO2-reduktionsstrategier.

Det skriver arkitekt-, ingeniør- og rådgivningsvirksomheden i en pressemeddelelse.

– Vi har en kæmpe udfordring med bygningers klimapåvirkning. Den eneste måde, vi kan komme videre på, er ved at dele viden om, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Som en af de førende rådgivere på området ser vi det som vores ansvar at dele vores viden, udtaler Lars Riemann, Executive Director for Byggeri i Rambøll.

Rambøll CO2mpare omfatter en benchmarkdatabase over klimaaftrykket fra 130 bygninger fordelt på 10 forskellige bygningstyper.

Læs også: Modulproducent tilbyder LCA-beregninger for mindre virksomheder

Databasen indeholder viden om klimaaftrykket fra de såkaldte A-faser i en bygnings livscyklusvurdering, det vil sige fremstillingen af byggematerialerne, transport af dem fra fabrik til byggeplads og klimapåvirkningen fra energiforbrug under byggeprocessen.

– Med de data, vi nu stiller til rådighed, får nøgleinteressenter i byggebranchen værdifuldt input til at definere deres udgangspunkt eller baseline, lyder det fra Lars Riemann, som forventer, at gennemsigtigheden vil bidrage til ambitiøse mål for CO2-reduktioner.

Første åbne branchedatabase med internationale data

Ifølge Rambøll er databasen den den første åbne, internationale database over bygningers klimaaftryk, der indeholder viden fra mere end hundrede byggeprojekter inden for forskellige bygningstyper i en interaktiv brugerflade.

Hovedparten af projekterne er på nuværende tidspunkt i Nordeuropa, men data fra byggerier på de fleste kontinenter vil løbende blive indarbejdet for at udvikle en mere omfattende global forståelse for CO2-reduktion af byggeriprojekter.

Ifølge Rambøll er den stigende efterspørgsel efter mere bæredygtige bygninger drevet af både kommende regulering og videnskabelige reduktionsmål, såkaldte science based targets.

Læs også: Rambøll med rekordhøj omsætning i 2023

Med et stadigt stigende pres for at reducere CO2-udledningen er investorer og ejendomsudviklere nødt til at forstå det typiske CO2-niveau i bygninger for at kunne træffe beslutninger på et velinformeret grundlag. Den gængse antagelse er, at jo lavere klimaaftryk en bygning har, jo større interesse er der for at investere i den eller være lejer af den, lyder det fra Rambøll.

– Ejendomsudviklere og entreprenører ønsker at reducere CO2 i deres projekter og sikre, at de er attraktive investeringsobjekter, og den nye database er netop designet til at hjælpe branchens aktører med at benchmarke deres mål. Og de har investorerne i ryggen, når pensionskasserne f.eks. skyder deres penge i fonde og beslutter, at fonden skal investere i bygninger med mål om lav CO2-udledning, siger Lars Riemann.