Regionerne får lidt mere at bygge for i 2024 og 2025

Danske Regioner og regeringen har indgået en "stram" aftale om regionernes økonomi i 2024. Der gives dog et lille løft til anlæg i både 2024 og 2025.

Danske Regioner og regeringen har lavet en aftale om regionernes økonomi for 2024. I en pressemeddelelse betegnes aftalen af Danske Regioner som “stram”. Når det gælder anlæg blev det dog til et beskedent løft i forhold til sidste år.

Med henblik på at skabe øget forudsigelighed er parterne enige om, at der ekstraordinært aftales en anlægsramme for øvrige anlægsudgifter for henholdsvis 2024 og 2025, fremgår det af aftaleteksten.

Parterne er enige om, at aftalen dermed udgør en ekstraordinær afvigelse fra de normale principper om at rammerne for regionernes investeringer aftales etårigt.

Det fastsatte loftsbelagte niveau for øvrige anlægsudgifter 2,5 milliarder kroner i 2024 og 2,9 milliarder kroner i 2025 med tillæg af afløb fra puljer med statsligt projekttilskud. i 2023 var loftet på 2,1 milliarder kroner.

– Der er et stort behov for at investere massivt i at genoprette bygninger, som allerede er i dårlig stand. Slitage og forfald bliver kun værre af, at man ikke gør noget ved dem. Den opgave kan vi fortsætte med – men vi havde gerne set flere penge. Reelt må mange opgaver nu udskydes, udtaler næstformand i Danske Regioner, Mads Duedahl (V), i meddelelsen.

Oven i det fastsatte loftsbelagte niveau for øvrige anlægsudgifter afsættes i både 2024 og 2025 50 millioner kroner til investeringer i styrket cybersikkerhed i regionerne og 800 millioner kroner til investeringer i IT og medicoudstyr. Samme beløb blev afsat i 2023.

I pressemeddelelsen fra Danske Regioner medregnes disse udgifter under øvrige anlægsudgifter, som derfor angives til 3,35 milliarder kroner i 2024 og 3,75 milliarder kroner i 2025.

Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri er fastsat med afsæt i et, der i aftaleteksten betegnes som “et realistisk skøn for afløbet i 2024” svarende til 3,6 milliarder kroner. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at kvalitetsfondsbyggeriet fortsat realiseres i overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer, lyder det i aftaleteksten.

Med aftalen fastsættes dermed et samlet niveau for de regionale anlægsudgifter på 6,95 milliarder kroner i 2024.

Endeligt fremhæves det, at regeringen vil fremlægge forslag til en sundhedsfond til vedligeholdelse og modernisering af sygehuse samt teknologi og digitalisering.