Landdistrikterne: Nyt regeringsforslag mangler ambitioner for udvikling på landet

Regeringen vil afsætte 200 millioner kroner om året målrettet folk på landet. Det er uambitiøst, lyder det fra Landdistrikternes Fællesråd.

Regeringens vil afsætter 200 millioner kroner om året til udvikling i land- og yderområder. En del af pengene skal afsættes til nye midler til udkantsgymnasier, erhvervsuddannelser, VUC, landsbyfornyelse og Bredbåndspuljen.

Ifølge formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er der blot tale om, at “gamle penge” kaldes for “nye penge”.

– Regeringen sender med deres udmelding et signal om, at de 200 millioner kroner fremover skal anvendes til en række flere tiltag, såsom uddannelse og transport. Det er livsnerver for landdistrikterne og her rækker 200 millioner kroner på ingen måde. Det er simpelthen ikke ambitiøst nok, udtaler Steffen Damsgaard.

Han peger på, at der alene i 2023 var afsat over 200 millioner kroner til bredbånd, landsbyfornyelse, etablering af borgerdrevne dagligvarebutikker i landdistrikterne med mere.

LÆS OGSÅ: EKSPERTER SKAL FINDE KOLLEKTIVE TRAFIKLØSNINGER TIL LANDDISTRIKTER OG BYOMRÅDER

– Vi kan forstå, at der kommer til at være penge på finansloven til at sætte gang i initiativer og til at investere i nogle af de områder, hvor det er vigtigt, men beløbet rækker kun til en brøkdel. Landdistrikterne er presset på så mange områder med skolelukninger, forringelser i den kollektive transport, fraflytning med mere, påpeger Steffen Damsgaard.

– Senest har finansminister Nicolai Wammen (S) udtrykt, at der er mulighed for at prioritere flere områder, men det er tilsyneladende ikke udviklingen i hele landet og landdistrikterne, der prioriteres, udtaler Steffen Damsgaard, der samtidig anerkender, at der også er andre ændringer i lovgivningen, der ikke kræver bevillinger, som kan få positiv betydning for udviklingen i landdistrikterne.

I regeringsgrundlaget står der, at man vil skabe et land i geografisk balance. Derfor mener Landdistrikternes Fællesråd, at udspillet ikke medvirker til at indfri regeringsgrundlaget.

– Dette udspil står i kontrast til regeringsgrundlagets ambitioner, og jeg har virkelig svært ved at se, hvor de nye midler og den såkaldte prioritering af landdistrikterne er i dette forslag. Ud fra det, vi har fået præsenteret indtil videre, kan det kun tolkes som om, at det er færre penge, man ønsker at prioritere på landdistrikterne fremadrettet, afslutter Steffen Damsgaard.