Disponering af Det nye Blåkildegård (foreløbig). De store to-plans rækkehuse suppleres af mindre et-plans rækkehuse og etageboliger. Et mindre areal bebygges med private udlejningsboliger. Illustration: KAB.
Disponering af Det nye Blåkildegård (foreløbig). De store to-plans rækkehuse suppleres af mindre et-plans rækkehuse og etageboliger. Et mindre areal bebygges med private udlejningsboliger. Illustration: KAB.

Boligselskabet AKB, Taastrups rækkehusbebyggelse i Taastrup, Blåkildegård, står over for en overhaling af de større. Projektet har været 10 år undervejs, og nu sendes det i udbud, skriver KAB i en pressemeddelelse.

Helhedsplanen omfatter modernisering af hovedparten af de eksisterende rækkehuse i to etager og nybyggeri af rækkehuse i ét plan samt etageboliger. Derudover bliver et mindre stykke jord solgt til Pensam, som bygger private boliger. Bebyggelsen vil også efter omdannelse rumme 405 almene boliger.

Planen er netop sendt i udbud til en samlet sum af 881 millioner kroner, oplyser KAB.

Udbuddet er opdelt i to hovedentrepriser og en totalentreprise. De to hovedentrepriser følger den normale sagsgang for byggesager, mens totalentreprisen giver mulighed for et tættere samarbejde.

– Når vi kender vinderen af den store totalentreprise, venter et spændende arbejde med at konkretisere detaljer. Ideen er, at vi kan bruge entreprenørens faglige ekspertise til at nå de bedste løsninger inden for projektrammen til glæde for beboerne, udtaler Olav Kirchhoff, der er projektdirektør i KAB med ansvar for sagen.

Oprindeligt skulle rives helt ned til soklen og genopbygges, men den løsning viste sig umulig at gennemføre økonomisk. Til gengæld kan de gamle betonvægge og dæk nu genbruges.

– Kvaliteten er god, så det giver mening at genbruge. Og det er en stor fordel, at vi ikke skal køre mange vognlæs beton ud af bebyggelsen – og tilsvarende mængder ny ind, udtaler Søren Elo Christensen, seniorprojektleder i KAB, arbejder med sagen.

Han fremhæver også, at Det nye Blåkildegård vil rumme flere boligstørrelser og typer og dermed tilbyde boliger til flere af livets faser.

Byggestart på projektet forventes i begyndelsen af 2025 og byggeperiode vil være på cirka 5 år.

Strategisk opdeling i tre udbud

Udbuddet er delt i tre separate opgaver med det formål at få flere tilbudsgivere til at deltage og skarpere priser:

Hovedentreprise 1: Nedrivning og byggemodning af grunden til pensionsselskabet PenSam (frasalg til private boliger).

Hovedentreprise 2: Nedrivning og klargøring til nybyggeri af almene etageboliger.

Totalentreprise: Nedrivning til råhus og genopførelse af almene to-plans rækkehuse, herunder omdannelse af en mindre andel til et-plans rækkehuse.

Kilde: KAB.