De gamle fabriksbygninger i Dunbyen på Haslevvej i Ringsted skal omdannes til både rådhus og boliger. Visualisering: Arkitema.
De gamle fabriksbygninger i Dunbyen på Haslevvej i Ringsted skal omdannes til boliger. Visualisering: Arkitema.

Ringsted Kommune vil alligevel ikke samle sin administration i et 6.400 kvadratmeter stort lejemål i Dunbyen. Det skriver SN.dk.

Tanken var, at bygningen skulle kunne rumme 350 medarbejdere, som i dag er spredt på flere forskellige matrikler i kommunen.

Byrådsmedlemmerne fra Venstre samt Per Flor (DF), Claus Bedemann (DD) og de tre socialdemokrater, Benny Christensen, Mette Ahm-Petersen og Sine Reffstrup, stemte dog mod planen, og dermed faldt forslaget med 11 stemmer mod 10.

– Dunfabrikken er bygget op med betonbjælker. Der er revner i, og jernet kan ruste. Jeg er ikke betrygget i de omkostninger, vi kommer til at deponere. De bjælker skal udskiftes, og så bliver det måske 40-50-60 millioner kroner dyrere. Det tør jeg ikke bruge borgernes penge på, sagde Claus Bedemann ifølge SN.dk.

Anlægsomkostningen var estimeret til 179 millioner kroner. Hertil kommer et tillæg på 2 millioner kroner til etablering af solcelleanlæg, samt 4 millioner kroner til inventar, den samlede anlægsomkostning for totalrenovering af Dunfabrikken ville beløbe sig til 185 millioner kroner.

Dunfabrikkens ejer, selskabet K/S Haslevvej, har estimeret den samlede omkostning til energirenovering til 42,6 millioner kroner, der er fradragsberettigede.

Et samlet regnestykke viser, at kommunen derfor ville ende op med en deponeringsforpligtelse på 138,4 millioner kroner.

Kommunen har tidligere vurderet, at salg af de kommunale administrationsbygninger på Hækkerupsvej, Nørregade og Rønnedevej vil kunne indbringe kommunen i omegnen af 45 millioner kroner.

Kommunens administration har desuden forhandlet med udlejer om vilkårene for en lejekontrakt. I kontrakten er den årlige leje reduceret fra 10 millioner kroner til knap 8 millioner kroner som følge af et nedskaleret arealbehov på grund af erfaringer med hjemmearbejde fra coronatiden.

Projektet som helhed omfatter foruden administrationsbygningen også 200 nye boliger.