Ny bydel med 700 boliger i Ringsted

Hulemarken er navnet på den nye bydel i Ringsted. Foruden 700 boliger skal der bygges institutioner, plejehjem, dagligvarebutik og erhverv.

Hulemarken blev i Kommuneplan 2017-2029 udlagt til nyt boligområde, som et af de større byudviklingsområder i Ringsted Kommune.

Nu skal en ny lokalplan bane vejen for en ny grøn og bæredygtig bydel i området. Der skal bygges op til 700 nye boliger. Dertil kommer institutioner, friplejehjem og dagligvarebutik samt liberale og serviceerhverv.

Det hele skal udvikles på bar mark på det 302.000 kvadratmeter store areal mellem Køgevej og jernbanen.

Den største matrikel i området udgør at areal på 196.800 kvadratmeter, som ejes af Ringsted Kommune, mens to andre matrikler på henholdsvis 46.300 kvadratmeter og 58.900 kvadratmeter begge er ejet af de velkendte ejendomsudviklere Ulrik Thalbitzer-Foldskov, Kenneth Jensen og Kim Holm. Trekløveret ejer matriklerne gennem to forskellige selskaber.

“Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i Ringsteds Kommunens ønske om at igangsætte en udvikling af området kaldet Hulemarken til et attraktivt byområde med blandede funktioner”, fremgår det af lokalplanforslaget.

“Den private grundejer inden for området er ligeledes interesseret i en udvikling af sine arealer, som indgår i en samlet plan”, fremgår det videre.

I lokalplanforslaget fastlægges det, at ny bebyggelse i området må opføres i op til fire etager, hvor den højeste bebyggelse placeres mod nord langs Køgevej.

Der vil både blive bygget lejligheder i etagebebyggelse i to-fire etager samt rækkehuse og byhuse i 1,5-2,5 etager. Desuden nævnes det, at der efter planen vil blive etableret bofællesskaber.

Desuden må der i området bygges en enkelt dagligvarebutik, som må være op til 1.200 kvadratmeter stor.

Inden for området ligger i dag flere bygninger i form af blandt andet bolige. Den ene af bebyggelserne er det trelængede gårdanlæg, Ludwiglund, hvor hovedhuset er udpeget bevaringsværdigt. Disse bygninger vil efter planen blive bevaret.

Lokalplanen for den nye bydel forventes endeligt vedtaget i slutningen af sommeren 2024. Ringsted Kommune igangsætter derefter en proces for frasalg af kommunens ejerandel. Frasalget ventes at ske i mindre delområder.