Skabelsen af den mangfoldige by kræver ressourcer

Regeringen og Københavns Kommune har indgået en aftale, der skal sikre flere almene boliger i København. "Nobel ambition", lyder det fra EjendomDanmark.

En ny aftale mellem regeringen og Københavns Kommune betyder blandt andet, at 40 procent af de boliger, der bygges i nye byudviklingsområder frem mod 2031, skal være almene boliger.

“Nobel ambition, men indtænk altid det samlede boligmarked”, lyder det i en pressemeddelelse fra EjendomDanmark.

Brancheorganisationen er enige i ambitionen om at skabe mangfoldige byer, hvor flere boligtyper fungerer i synergi med hinanden.

– Forskellige boliger passer til forskellige faser af livet. Hvis vi vil have byer med plads til alle, skal vi sikre, at der er plads til både private lejeboliger, almene boliger, ejerboliger og andelsboliger. Vi har hele tiden holdt fast i, at det ikke giver mening at hæve procenten af almene boliger, når det grundlæggende problem er, at de ikke bliver bygget, fordi det er blevet for dyrt at bygge, udtaler Jan Ellebye, der er PA-chef i EjendomDanmark, i meddelelsen.

EjendomDanmark mener ikke, at det er de private udviklere, der står i vejen for byggeriet af flere almene boliger.

Ifølge Bolig og Planstyrelsen er maksimumsbeløbet for alment boligbyggeri i hovedstadskommunerne aktuelt på 21.930 kroner per kvadratmeter for ungdoms- og familieboliger. Men høje grundpriser kombineret med høje omkostninger til byggeri, hvor både prisen på materialer og lønninger har haft en stor pil op de senere år, gør det vanskeligt at bygge almene boliger, påpeger EjendomDanmark.

Desuden peger brancheorganisationen på, at Københavns Kommune skal have en mere velfungerende byggesagsbehandling.

– Der er alt for lange ventetider, og det kan give unødvendige forsinkelser. Det gælder for alle, der har et byggeprojekt: Om det er en andelsforening, et alment boligselskab eller en pensionskasse. Vi sætter pris på, at det virker til at være rykket op i den politiske prioritering, for her kan kommunen virkelig gøre en forskel for byudviklingen, siger Jan Ellebye.