Industriens Pension og energiselskabet Better Energy er klar med endnu en stor fælles milliardinvestering i forventet 15 store solcelleparker, der skal sikre tilførsel af ny grøn energi i Danmark, Polen og Sverige. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Better Energy, som i forvejen ejer 21 solcelleparker sammen med pensionskassen.

De 15 nye solcelleparker skal efter planen være i drift inden udgangen af 2024, så de kan levere grøn strøm til forbrugere og virksomheder i Nordeuropa.

– Med den nye fælles investering bliver der sat yderligere fart på udbygningen af vedvarende energi i Danmark, Polen og Sverige. De nye parker bliver endnu et skridt på vejen til at sikre en mere uafhængig energiforsyning, og de har en rigtig god klimaeffekt per investeret krone. Samtidig forventer vi, at solcelleparkerne vil give fornuftige, langsigtede afkast, så det er en investering, som vi er begejstrede for af flere årsager, udtaler Peter Lindegaard, der er investeringsdirektør i Industriens Pension, i meddelelsen.

Parternes eksisterende 21 solcelleparker har kostet knap 5 milliarder kroner at anlægge. Den samlede anlægssum for solcelleparker som parterne har investeret i, kommer dermed op på i alt 11 milliarder kroner, når de kommende 15 parker er opført. Heraf kommer en del som egenkapital fra parterne, mens en del er langsigtet anlægsfinansiering.

Det i forvejen eksisterende partnerskab mellem Industriens Pension og Better Energy udgør i dag den største uafhængige producent af solenergi i Nordeuropa, ligesom dette partnerskab står bag de største solcelleinvesteringer i Danmark.

Fremtidens energisystem skal bygges nu

Som en del af den nye aftale afsættes et trecifret millionbeløb til investeringer i lagring af strøm. Lagring af energi bliver kun vigtigere og vigtigere, som andelen af vedvarende energi vokser i vores elnet og energisystem, forklarer Peter Lindegaard fra Industriens Pension:

– Investeringen i lagring handler i bund og grund om at tage bredt ansvar for udbygningen af vedvarende energi. I den grønne energiomstilling er få ting vigtigere end fremtidens elsystem – et system vi har alle muligheder for at lykkes med, hvis vi handler klogt nu.

Ifølge Mark Augustenborg Ødum, investeringsdirektør i Better Energy, kræver omstillingen netop, at vi både tør tænke nyt og samtidig har øje for de større sammenhænge:

– Det er åbenlyst, at et elsystem baseret 100 procent på vedvarende energi vil medføre både nye udfordringer og nye muligheder –for energiproducenter og energiforbrugere. Den eneste måde, vi kan løse udfordringerne og maksimere mulighederne, er ved at tænke nyt, arbejde sammen og se elsystemet som en helhed.

Massiv elproduktion fra solcelleparkerne

De 15 solcelleparker forventes fordelt på nye parker i Danmark, Polen og Sverige. I alt vil solcelleparkerne få en kapacitet på over 1 gigawatt. I alt forventes de to partnerskaber mellem Industriens Pension og Better Energy således at eje 36 solcelleparker med en årlig kapacitet på 2 gigawatt.

Industriens Pension og Better Energy kommer til hver især at eje 50 procent af de færdigbyggede solcelleparker, mens Better Energy står for udvikling, opførsel og drift af parkerne samt salget af energi fra parkerne.