Støjskærm kommer op langs Fynske Motorvej

Langs Fynske Motorvej bliver der nu sat støjskærme op ved Andebølle, Skallebølle, Brønserod og Kildebjerg.

Udbygningen af selve motorvejen med et ekstra spor i hver retning mellem Odense V. og Gribsvad på Fyn blev afsluttet i sensommeren 2021, og trafikanterne har siden da haft tre kørespor i hver retning.

Nu monteres i alt 3,8 kilometer støjskærm fordelt på fem støjskærme omkring Andebølle, Skallebølle, Brønserod og Kildebjerg rastepladserne ved Kildebjerg.

Arbejdet går i gang i begyndelsen af maj, og Vejdirektoratet forventer, at arbejdet er afsluttet ved udgangen af oktober 2022, fremgår det af en pressemeddelelse.

– Vi er klar over, at der er en del støj fra motorvejen, og langs Fynske Motorvej er der flere mindre bysamfund tæt på motorvejen. Derfor monterer vi nu som en del af det samlede projekt fem støjskærme, der skal mindske støjen for naboerne til motorvejen. Det betyder ikke, at støjen fra motorvejen forsvinder helt, men den bliver væsentligt reduceret, udtaler projektchef Robin Højen Madsen, Vejdirektoratet, i meddelelsen.

På kortet ses placeringen af støjskærmene langs Fynske Motorvej. Kort: Vejdirektoratet.
På kortet ses placeringen af støjskærmene langs Fynske Motorvej. Kort: Vejdirektoratet.

Fire af de fem støjskærme bliver fem meter høje, mens støjskærmen ved Kildbjerg N. bliver tre meter høj. Dens funktion er udelukkende at afskærme rastepladsen.

Støjskærmene bliver beplantet på begge sider med rådhusvin og efeu. Der plantes i alt cirka 5.000 rådhusvin og cirka 33.000 efeu. Beplantningen skal få støjskærmene til at falde mere naturligt ind i landskabet.

Ud over de fem støjskærme er der allerede etableret en 10 meter høj støjvold ved rasteplads Kildebjerg S, som skal være med til at mindske støjen for borgerne i Skallebølle.

Vildthegn skal øge trafiksikkerheden

Vejdirektoratet opsætter i forbindelse med projektet omkring 20 kilometer vildthegn for at øge trafiksikkerheden.

Der er en del grønne arealer og skove på begge sider af motorvejen, og mange dyr bevæger sig på tværs af motorvejen. Vildthegnene skal dirigere dyrene i retning af sikre passager ved hjælp af mindre veje eller faunapassager. Det arbejde vil stå færdigt i sensommeren 2022.

Saferoad er entreprenør på opgaven med støjskærme, mens Arkil står for at opsætte vildthegn.