Københavns Kommune har spurgt et repræsentativt udsnit af københavnere om deres holdning til udeservering. De fleste forbinder udeservering med god stemning, men nogle synes, at det larmer for meget.

En ny måling fra Megafon, som Teknik- og Miljøudvalget har bestilt, viser, at 96 procent af københavnerne synes, at der er positive ting ved at bo i en by med udeservering.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen er blevet lavet, fordi politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i maj skal tage stilling til nye regler for udeservering i København. Et såkaldt administrationsgrundlag, der blandt andet skal fastlægge rammerne for tilsynet med byens udeserveringer.

– Undersøgelsen viser, at der er en stor opbakning til udeservering blandt københavnerne. Det er en god indsigt forud for, at vi politisk skal vedtage nye rammer for udeservering. Der skal være plads i byen til, at københavnerne kan hygge sig med et måltid, en kop kaffe ellert en øl på en udeservering. Men vi skal også lytte til de beboere, der føler sig generet af den larm, der nogle gange følger med og finde en god balance mellem at bruge byen og bo i den, udtaler teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

De fleste københavnere (97 procent) fortæller, at de benytter sig af udeservering, og halvdelen oplever ingen gener fra udeservering.

67 procent af deltagerne i undersøgelsen mener ikke, at der er for mange udeserveringer i København, og halvdelen af københavnerne vil også gerne have flere udeserveringssteder i en eller flere bydele.

Ser man isoleret på svarene fra de beboere, der bor i Indre By eller på Christianshavn, er billedet et lidt andet. For knap en tredjedel af de københavnere, der bor i Indre By og på Christianshavn – og har deltaget i undersøgelsen, mener, at der er for mange udeserveringer i Indre By.

For teknik- og miljøborgmesteren er det en understregning af, at man med fordel kan sprede bylivet ud til en større del af byen.

– Udeserveringen er fortættet i Indre by, og man kan med fordel sprede udelivet ud til de områder af København, hvor der ikke sker så meget. Det vil også gøre de lidt søvnige områder af byen mere attraktive, samtidigt med, at det vil tage noget af presset fra Indre By, udtaler Line Barfod.