Tetris og Stykka i aftale om nye køkkener til boligfællesskaber

Ejendomsudvikleren Tetris og inventarproducenten Stykka indgår aftale om design og levering af skræddersyet inventar og køkkener til 161 nye lejligheder

Tetris har indgået aftale med Stykka aftale om 161 nye køkkener med lavt CO2-aftryk til ejendomsudviklerens nye boligfællesskaber.

Boligerne er en del af Tetris’ populære boligkoncept Agorahaverne, som er DGNB Guld certificerede boligfællesskaber for voksne mennesker 50+, som ønsker et aktivt liv og mere fællesskab i hverdagen, skriver Tetris i en pressemeddelelse.

– Stykka’s fokus på bæredygtighed, holdbarhed og gode materialer passer perfekt ind i vores koncept. Derfor var det også et naturligt tilvalg for os, til vores næste etape af Agorahaverne, udtaler Michael Krolykke, der er afdelingschef i Tetris.

På nuværende tidspunkt er der ikke et lovmæssigt krav om at indregne fast inventar, som en del af bygningers klimapåvirkning, men Tetris har alligevel valgt at skifte til Stykkas inventar med en forventing om, at det på lang sigt udgør en god investering og en konkurrencemæssig fordel.

Tetris sigter mod mere social bæredygtighed og biodiversitet i den 1.000 kvadratmeter store atriumhave, der etableres i tilknytning til bofællesskaberne.

– Målet er, at CO2-aftrykket for bygningerne vil nå et gennemsnit på 5 kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år i 2023. Det er et betydeligt stykke under bygningsreglementets nyligt fastsatte grænseværdi på 12 kilo CO2. Og vi er allerede tæt på målet, udtaler Michael Krolykke.

– Inventar bør og vil blive en del af bygningsreglementets krav, og hvis vi skal fastholde vores førende position i markedet inden for et mere bæredygtigt byggeri, skal vi være på forkant med udviklingen og ikke vente på at lovgiverne opstiller regler, fortsætter Michael Krolykke.

Foto: PR.
Foto: PR.

Tetris implementerer Stykka-inventar i to nye Agorahaver, der har fået navnene Christianhaven og Roberthaven. De opføres i henholdsvis Holbæk og Helsinge med indflytning i starten af 2024.

– I gennemsnit holder et køkken kun 11 år og skiftes mange gange i løbet af en bygnings levetid. Det er både omkostningstungt for ejeren og ressourcekrævende for planeten. Stykkas inventar er bygget til nemt at kunne driftes og vedligeholdes, og produkternes levetid forlænges markant, når vi reparerer i stedet for at udskifte. Driftsomkostningerne holdes tilmed lave, samtidig med at klimapåvirkningen minimeres, udtaler Mikkel Kimmer Jørgensen, salgschef i Stykka.

Bofællesskaberne bliver også udstyret med specialdesignede og optimerede sengemøbler med indbygget opbevaringsplads, som skal give en bedre pladsudnyttelse af boligerne.